Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

تفاهم نامه همکاری بین ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

شما اینجا هستید

زمینه های همکاری:

 • همکاری مشترک در زمینۀ آینده نگاری بر اساس اولویت های علمی و فناورانه ارتش؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ دیده بانی و رصد علم و فناوری در حوزه های تخصصی ارتش؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش و مستندسازی تجارب سازمانی در ارتش؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ تدوین و به¬روزرسانی اسناد راهبردی علم و فناوری ارتش در زمینه های مورد نیاز؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ انجام، نظارت و داوری فعالیت های علمی و پژوهشی (از جمله طرح های پژوهشی، کتب، مقالات و ...) بر اساس اولویت ها، اهداف و ضوابط طرفین؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ ترویج علم در قالب انتشار دستاوردهای مختلف علمی، پژوهشی و فرهنگی مرکز مطابق با ضوابط و قوانین موجود؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ برگزاری دوره های آموزشی، نشست های تخصصی، کارگاه ها، همایش ها و جلسات اندیشه ورزی و کرسی ها به میزبانی طرفین در زمینه های مورد توافق؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ بررسی امکان عضویت کارکنان دانشی ارتش در گروه های پژوهشی مرکز؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ تبادل و بهره برداری از ظرفیت علمی اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران در زمینه های آموزشی و پژوهشی در سطوح مختلف سازمانی و ملی؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ استفاده از ظرفیت اعضاء هیئت علمی دائمی و وابسته جهت ارائۀ خدمات مشاوره ای مورد نیاز طرفین؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ فراهم کردن زمینه های لازم برای برگزاری دوره های دکتری مشترک، پسادکتری، بورس تحصیلی و فرصت های مطالعاتی برابر ضوابط طرفین؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ جذب و بهره برداری از نخبگان مرتبط در قالب طرح های کسری خدمت و جایگزین خدمت سربازی؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ طراحی و تهیۀ سامانه های نرم افزاری مورد نیاز مرکز؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ بسترسازی مرکز برای تسهیل مشارکت انجمن های علمی با ارتش؛
 • همکاری مشترک در زمینۀ استفاده از تجهیزات، امکانات و ظرفیت های علمی و اجرایی طرفین (مانند کتابخانه، منابع دیجیتالی و ...) بر اساس ضوابط طرفین برای پیشبرد اهداف مورد نظر.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما