Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

تفاهم نامه همکاری با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

شما اینجا هستید

 

همکاری در زمینه حمایت از «پروژه های سیاست پژوهی و سیاست سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی و به صورت فرابخشی» در مرکز به شرح زیر:

  • ارائه مدل اجرایی جهت اصلاح الگوی اقتصادی خانواده ها با تأکید بر سواد مالی؛
  • ظرفیت سازی تبدیل مالکیت بالقوه به سرمایه های فکری؛
  • آسیب شناسی اکوسیستم پژوهش، فناوری و نوآوری ایران و بررسی تطبیقی آن؛
  • ظرفیت سازی، فرصت سازی و فرهنگ سازی برای ارتقای نقش و جایگاه زنان در پژوهش؛
  • انسان، علم و معرفت و فناوری و ارزش های اخلاقی انسانی؛
  • الگوی سیاستی عملکرد صندوق های توسعه علم، فناوری و نوآوری در زنجیره ایده تا ثروت؛
  • سناریوهای آینده علم و فناوری در ایران؛
  • آسیب شناسی تأثیر سیاست های علم، فناوری و نوآوری در ایران؛
  • بومی سازی و اندازه گیری شاخص های درک عمومی از علم.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما