Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

ارزش ها و سیاست های کلان حاکم بر دانشگاه های آینده

شما اینجا هستید

پنجمین نشست از سلسله نشست های "آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی" با عنوان "ارزش ها و سیاست های کلان حاکم بر دانشگاه های آینده" چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۹ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، میزگرد "ارزش ها و سیاست های کلان حاکم بر دانشگاه های آینده" با حضور دکتر خسرو پیری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر یعقوب مهارتی، مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر رضا نقی زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و عضو هیات مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری و دکتر مژگان سمندی اشتهاردی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به صورت مجازی برگزار شد.

دکتر اشتهاردی بعد از معرفی سوابق اجرایی سخنرانان پنجمین میزگرد و همچنین مباحث مطرح شده در نشست های پیشین در زمینه روندهای کلان و تغییرات محوری به ترتیب از سخنرانان حاضر دعوت کرد به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص ارزش های کلان حاکم بر دانشگاه های آینده بپردازند.

در این نشست ۵ ارزش و ۷ سیاست کلان با محوریت جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه ها مد نظر قرار گرفت. مجموعه ارزش های دانشگاه بایستی انعکاسی از ارزش های جامعه باشد و توانایی دانشگاه برای اثربخشی در جامعه در گرو آینده نگری (پیشبینی آینده) است دو نکته ای بود که دکتر پیری در بخش اول سخنان خود مطرح کرد. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به اهمیت ارزش روحیه مسئولیت پذیری دانشگاه اشاره کرد و افزود دانشگاهی که از بطن جامعه تبلور یافته است، بایستی پاسخگویی به مسائل جامعه را در اولویت قرار دهد. در صورتی که اکوسیستم نوآوری در دانشگاه شکل بگیرد فرهنگ نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی، ثروت آفرینی و حتی روحیه مسئولیت پذیری نیز ناخودآگاه متبلور می شود. و درنهایت اکوسیستم نوآوری از دانشگاه به سطح جامعه نیز منتقل می شود. لذا جامعه دانشگاهی به عنوان نماینده جامعه با نگاه خلاقانه و نوآورانه تعریف می شود.

در ادامه دکتر مهارتی در بخش اول سخنرانی خود ضمن مغتنم شمردن تقارن روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی با زمان برگزاری میزگرد جاری، به اهمیت مصادیق و تجارب اجرایی و عملیاتی مرتبط با ارزش ها و سیاست های مطرح شده در بیانیه اشاره کرد و گفت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور میزبان تاثیرگذاری در جهت عملیاتی کردن است که با تقسیم کار میسر میشود و ماحصل آن الگوهای عملیاتی و اسناد روی میز دانشگاه ها باشد و درنهایت ارزش ها و سیاست های مورد نظر باید تبدیل به هنجارها شوند. کارآفرینی بدون توجه به زیست بوم در سطح دانشگاه و در سطح کلان کشور امکان پذیر نیست. فرهنگ ملی ما حمایت کننده مبحث کارآفرینی نیست و ساز وکار دانشگاه را با چالش روبرو کرده است.

دکتر نقی زاده نیز در ادامه با اشاره به روندهای کلان و ضرورت تغییر مطرح شده در نشست های پیشین، به ارزش ها و سیاست های حاکم بر آینده دانشگاه ها پرداخت و افزود اعضای هییت علمی، پژوهشگران و حتی دانشجویان در فضای دانشگاه، صاحب نظر و باعقیده هستند و ساختار ارزشی نهاد دانشگاه، نیاز به تغییر دارد. دانشگاه در حوزه جامعه محوری و کارآفرینی دچار مشکل است به طور مثال لزوما افراد دانشگاهی که ارتباط بیشتری با صنعت (قراردادهای پژوهشی) دارند به عنوان فرد برجسته آن دانشگاه شناخته نمی شوند. در صورتی که ارتباط با صنعت مسئله اساسی است. نکته کلیدی در شناسایی سازوکار جامعه محوری و کارآفرینی به عنوان ارزش در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است.

دکتر پیری در بخش دوم سخنرانی خود با تأکید بر اظهارات دکتر مهارتی ارزش شماره ۲ مبنی بر توجه به برابری فرصت و عدالت آموزشی برای آحاد افراد جامعه جهت ورود به دانشگاه را جزء اهداف و شعارهای اصلی انقلاب دانست و تأکیدکرد تا حد امکان سعی شده، این مهم تحقق یابد. همچنین با تأکید بر صحبت‌های دکتر نقی زاده، درخصوص رویکرد ارتباط با صنعت دانشگاه از نگاه بیرونی گفت هدف ثروت آفرینی دانشگاه کمک به حل مسائل جامعه است که درکنار آن ثروتی نیز کسب می شود و نباید با ثروت اندوزی مطلق یکسان گرفت. ثروت اندوزی با ثروت آفرینی دو مقوله ای است که باید آن دو را جدای از یکدیگر دانست و راه علم، پژوهش و تعهدات انسانی با تجمل و ثروت جداست.

در ادامه ، مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، نیز در بخش دوم سخنان خود به فقدان راهبرد عملیاتی حتی در دانشگاه های بزرگ کشور اشاره کرد و گفت نیاز به ایجاد تیم فکری در این مسیر احساس می شود. همچنین مصادیق مرتبط با هر یک از ارزش ها در دانشگاه فردوسی را به ترتیب برشمارد و تأکید کرد در زمینه فرهنگ سازی کارآفرینی و جامعه محوری در آیین نامه ارتقاء امتیاز بسیار ویژه ای به طرح های کاربردی و جامعه محور داده شده است و امتیاز طرح های برون دانشگاهی با هر مبلغی به تناسب معادل امتیاز جی. سی. آر (وتو) تلقی می شود. این ارزش ها هر چه سریعتر باید عملیاتی شود تا پارادایم کارآفرینی در کشور محقق شود.

دکتر نقی زاده نیز در بخش دوم سخنان بر اهمیت نیاز محوری پیش از کارآفرینی و جامعه‌محوری پرداخت و افزود بدون تشخیص نیاز برای رفع مسائل جامعه فرایند جذب دانشجوی دکتری نباید انجام شود. در مدل‌های خارج از کشور، درخواست نیاز از طریق قراردادهای ارتباط صنعت و جامعه، صندوق‌های دولتی (مانند NSF) و حمایت‌های مالی (خیریه) انجام می‌شود و بدین ترتیب دانشجو از ابتدا با آن نیاز جامعه دست و پنجه نرم می‌کند. لذا اساس جذب دانشجوی دکتری بر اساس پاسخ به یک نیاز از طرف جامعه است.

در پایان حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما