Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی

شما اینجا هستید

سومین نشست از سلسله نشست های "آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی" در روز چهارشنبه مورخ ۲۴ دی‌ماه ۹۹ برگزار شد. این میزگرد با سخنرانی دکتر بهروز زارعی کرگ آباد، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دکتر رضا نقی زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر مژگان سمندر علی‌اشتهاردی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. دکتر سمندر علی‌اشتهاردی، در ابتدای این میزگرد به تدوین بیانیه ای با عنوان آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی اشاره کرد و گفت هدف بیانیه، ایجاد درکی مشترک و آینده نگر در میان نخبگان دانشگاهی کشور است و در پنج بخش تشکیل شده است که بخش اول آن با عنوان "روندهای کلان مؤثر بر آینده دانشگاه ها"، محور اصلی میزگرد با تأکید روی روند‌های کلان حاکم بر سطح ملّی و بین المللی است. در ادامه سمندر علی اشتهاردی، ضمن اشاره به سایر بخش های بیانیه با عناوین "تغییرات محوری در آینده دانشگاه ها"، "ارزش های حاکم بر دانشگاه ها در آینده"، "سیاست های کلان" و در نهایت بخش"مسیر پیش رو" که به لزوم تدوین سند تحول دانشگاه جامعه محور و کارآفرین می پردازد، بخش اول بیانیه را به صورت اجمالی معرفی کرد و بحث میزگرد را با طرح سؤالی در زمینه آینده دانشگاه ها و اهمیت درک تحولات توسط جامعه علمی به چالش کشید.

دکتر زارعی در پاسخ به این پرسش ضمن تعریف کلاسیک "سازمان" بر ضرورت ایجاد شبکه همکاری و بهره برداری از هم افزایی دانش میان دانشگاهیان، تأکیدکرد و افزود مکانیسم آموزش عالی، بایستی به ایجاد ارزش اجرایی برای مخاطبان علمی در سطح ملی و بین المللی بیانجامد تا در فضای اجرایی پیچیده و گسترده کنونی، به صورت کارآمد ظاهر شود و نقش بسزایی ایفا نماید. در مقابل نباید از اهمیت نقش اجرایی دستگاه ها در بهره برداری صحیح از نیاز‌های علمی غافل شد و تعامل دانشگاه و دستگاه اجرایی همچون دو نهاد جدایی ناپذیر برای رسیدن به غایت توسعه یافتگی و حل مشکلات و چالش های جامعه ضروری است. البته گفتنیست علی رغم تغییرات موفقیت آمیز علمی، همواره "بخش اجرایی" پیشران این مسئله است. بنابراین، متصدیان اجرایی برای رفع نیازهای تنوع جامعه، ملزم به همکاری با نهادهای علمی و بهره برداری از تخصص ارزشمند آنها در زمینه های گوناگون هستند.

دکتر نقی زاده نیز در پاسخ به پرسش مطرح شده، لزوم تغییر مسیر دانشگاه ها با توجه به ایجاد مسائل و چالش های گوناگون امروزی را مورد تأکید قرار داد و افزود با توجه به افزایش ظرفیت علمی دانشگاهیان، باید در راستای تحول دانشگاه ها گام های اساسی برداشته شود و نهاد دانشگاه ضمن ادامه فرایند علمی همچون تربیت نیروی انسانی، آموزش و پژوهش در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، نقطه عطف تأثیر و تحول در جامعه باشد. ایشان با ذکر جمله "دانشگاه، مبدأ همه تحولات است" از بیانات امام خمینی (ره)، بر ضرورت اعمال تحول در تمامی بخش های دانشگاه اشاره کرد و گفت آغاز تحول، با جامعه محوری و کارآفرینی دانشگاه و نقش کلیدی آن در سازوکار تحولات امکان پذیر است. همچنین درک ضرورت تغییر و سپس قوانین سیاست گذاری در آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها گام های ضروری در این مسیر محسوب می شوند.

در ادامه، سخنرانان میزگرد در خصوص روندهای کلان در سطح ملی و بین المللی که منجر به تغییر نقش و رفتار دانشگاه ها در جوامع مختلف می شود همچون نیازهای جامعه به توسعه علم،‌ فناوری و نوآوری و تغییر رویکرد اقتصادی کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاه ها و پیچیده تر شدن ماهیت مشاغل، نبود امکان برنامه ریزی منسجم توسعه ای در دانشگاه ها با اتکا به بودجه های عمومی و دولتی، نیاز فزاینده دانشگاه ها به منابع مالی برای ورود به فعالیت های جدید و پیشران،‌ افزایش فاصله حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی داخل با خارج از کشور، نبود امکان تأمین مالی پژوهشگران تمام وقت مورد نیاز از محل منابع عمومی و دولتی در سطح ملی، و از روندهای کلانی همچون سرعت بالای تغییرات در حوزه علم، فناوری و نوآوری و منسوخ شدن سریع محتوا و رشته های تحصیلی جاری، تغییر رویکرد شاخص های دانشگاه های برتر جهان به سمت کارآفرینی، نوآوری و حل نیازهای جامعه و تغییر شیوه های آموزشی و توسعه فناوری های نوین در انتقال محتوای آموزشی و پژوهشی در سطح بین المللی یاد کردند.

در پایان این نشست نیز حاضرین در جلسه سوالات خود را مطرح کردند و همراه با سخنرانان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما