به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دوازدهمین کافه سیاست گذاری با موضوع درس آموخته های سیاست صنعتی کره جنوبی برای ایران با همکاری اندیشکده سیاست پژوهان علم، فناوری و نوآوری برگزار می شود.

دکتر محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، مهمان این برنامه و دکتر مصطفی صفدری رنجبر، عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران میزبان هستند.

زمان: دوشنبه ۲۸ تیر ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰

این نشست از طریق لایو اینستاگرام مرکز پخش خواهد شد.