به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،  دومین نشست رویداد آینده نگاری ملی فناوری اطلاعات ایران به بررسی نتایج پیمایش ملی آینده نگاری دلفی فناوری اطلاعات پرداخت. این پژوهش که با روش «دلفی» انجام شده از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده و بخشی از نتایج آن امروز مود بررسی قرار ‌گرفت و مهم‌ترین سوال این پیمایش لزوم یا الزام نداشتن حضور دولت برای توسعه فناوری‌ها است.

دکتر سید سروش قاضی نوری در دومین نشست این رویداد که با عنوان تحلیل خروجی های پیمایش برای فناوری های پشتیبان انقلاب صنعتی چهارم برگزار شد ضمن ارزشمند شمردن نتایج این نظرسنجی جمعی از خبرگان گفت: تقاطع فناوری اطلاعات با صنایع سنتی ما به عنوان انقلاب صنعتی چهارم نشان داده شده است. البته در حال حاضر صنعت ما ایزوله شده و شرایط خاصی دارد. رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه افزود: در این نشست حول سه محور بحث خواهیم کرد. اهمیت پرداختن به این حوزه، دستاوردهای این طرح در حوزه امکان پذیری فناوری ها و میزان مداخله دولت در این حوزه مواردی است که به آن خواهیم پرداخت.

دکتر قاضی نوری همچنین افزود: با مطالعه نتایج این پیمایش در میابیم عمده پاسخ دهندگان اهمیت نسبی فناوری اطلاعات در صنعت را بالا ارزیابی نکرده اند.

گفتنیست در این نشست دکتر ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر مریم جوان شهرکی، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران، دکتر رسول سراییان، مدیرعامل شرکت ایرسا و خانم نسیم توکلی، رییس هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک عرش گستر نیز حاضر بودند.