Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

مدیریت راهبردی نوآوری فناورانه (ویراست پنجم)

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
رحمان مهدیانی - سید سپهر قاضی نوری
ناشر: 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سال انتشار: 
۱۳۹۷
تعداد صفحات: 
۶۴۶صفحه
قیمت: 
۴۵۰۰۰تومان

در این کتاب موضوع مدیریت نوآوری، یک فرایند راهبردی تلقی شده است. چارچوب کتاب به نحوی طراحی شده تا بازتاب فرایند مدیریت راهبردی باشد که در بیشتر کتابهای دانشگاهی در زمینه راهبرد (استراتژی) کاربرد دارد و از ارزیابی پویاییهای رقابتی موقعیت  آغاز شده و به تدوین راهبردها و کاربرد آنها میرسد. بخش نخست کتاب در برگیرنده مبانی و معانی پویایی نوآوری است تا به مدیران حال و آینده کمک کند محیط فناوری خود و گرایشهای مرتبط را بهتر تفسیر کنند. بخش دوم کتاب به فرایند تدوین سمتوسوی راهبردی شرکت و تدوین راهبرد نوآوری آن میپردازد از جمله گزینش پروژه، راهبردهای همکاری، و راهبردهایی برای حفاظت از حقوق مالکیت شرکت. بخش سوم به فرایند کاربست نوآوری میپردازد از جمله پیامدهایی که ساختار سازمان برای نوآوری دارد، مدیریت فرایندهای توسعه محصول تازه، ایجاد و مدیریت تیمهای توسعه محصول تازه، و تدوین راهبرد گسترش شرکت. هرچند این کتاب بر نمونهها و کاربردهای عملی تاکید دارد، به بررسیسازمانیافته پژوهشهای علمی نیز پرداخته و برای راهنمایی و مطالعه بیشتر پانوشتهایی به همراه دارد. این کتاب متن پایهای برای دروس مدیریت راهبردی نوآوری و توسعه محصول جدید است.

علاقه مندان به تهیه این کتاب میتوانند با شماره ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۱۰۳، ۳۲۲ و ۲۰۷ تماس حاصل نمایند.

تصویر جلد: 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما