Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

پادکست

شما اینجا هستید

ردیف عنوان توضیحات
۲۱ میزگرد "پیشران های آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی" قسمت دوم میزگرد "پیشران های آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی"، ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، دکتر رضا نقی زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر بهروز زارعی، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دکتر مژگان سمندی اشتهاردی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، قسمت ۲
۲۲ میزگرد "پیشران های آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی" قسمت اول میزگرد "پیشران های آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی"، ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، دکتر رضا نقی زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر بهروز زارعی، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دکتر مژگان سمندی اشتهاردی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، قسمت ۱
۲۳ سخنرانی دکتر مریم صنیع اجلال سخنرانی دکتر مریم صنیع اجلال، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با موضوع "بین المللی سازی موسسات پژوهشی در ایران، بررسی فرآیندها و چشم انداز" سه شنبه ۱ مهرماه
۲۴ سخنرانی دکتر مهدی شقاقی سخنرانی دکتر مهدی شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع علم، اخلاق و سیاست علم، دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹
۲۵ سخنرانی دکتر مهدی شقاقی سخنرانی دکتر مهدی شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع علم، اخلاق و سیاست علم، دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹
۲۶ سخنرانی دکتر المیرا جنوی سخنرانی دکتر المیرا جنوی در نشست مجازی " کنسرسیوم سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در ایران: مسائل و راهکارها " با موضوع "شناسایی موانع موجود برای ایجاد همکاری و مشارکت میان سازمان های درگیر در سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری"، سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۹۹، قسمت (۲-۲)
۲۷ سخنرانی دکتر المیرا جنوی سخنرانی دکتر المیرا جنوی در نشست مجازی " کنسرسیوم سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در ایران: مسائل و راهکارها " با موضوع "شناسایی موانع موجود برای ایجاد همکاری و مشارکت میان سازمان های درگیر در سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری"، سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۹۹، قسمت (۱-۲)
۲۸ سخنرانی دکتر پریسا علیزاده سخنرانی دکتر پریسا علیزاده با موضوع "نظام تقسیم کار ملی بر پایه قوانین و سیاست های موجود" در نشست مجازی " کنسرسیوم سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در ایران: مسائل و راهکارها "، سه شنبه ۲۵ شهریورماه ۹۹
۲۹ سخنرانی دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی سخنرانی دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی در نشست مجازی " کنسرسیوم سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در ایران: مسائل و راهکارها " با موضوع "ضرورت ها، مسائل و مفاهیم ایجاد کنسرسیوم ملی سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در ایران"، سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹
۳۰ سخنرانی دکتر سحر کوثری سخنرانی دکتر سحر کوثری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نشست آنلاین با موضوع مطالعات آینده و نقش آن در سیاستگذاری عمومی، ۳۱خرداد ۹۹

صفحه‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما