Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

نظام نوآوری منطقه‌ای: مفاهیم و مدل‌های ارزیابی

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
مهدی پاکزاد، علی‌اصغر سعدآبادی، سیدعلی حسینی، آرین عظیمی، مصطفی کاظمی
سال انتشار: 
۱۳۹۶
شابک: 
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۴۱-۷۴-۴
تعداد صفحات: 
۱۹۲صفحه
قیمت: 
۱۸۰۰۰تومان

نوآوری را نه تنها می‌توان کلید و محرک اصلی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه دانست؛ بلکه رشد مبتنی بر نوآوری، یکی از اهداف اصلی اقتصاد دانش‌محور در سال‌های اخیر پس از ظهور جهانی شدن است و شهرها و مناطق برای تبدیل شدن به کانون اصلی در شبکه‌های جهانی با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ دراین امتداد، خط‌مشی‌گذاران کشورهای مختلف درتلاشند تا با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در کشور، ضمن جذب و نگهداری از بنگاه‌ها و افراد خلاق برای پیشبرد نوآوری، به رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری مناطق خود دست یابند. نظام نوآوری منطقه‌ای را می‌توان حاصل تعامل دروندادهای منطقه‌ای از قبیل سازمانها، بنگاه‌ها و نهادهای رسمی و غیررسمی دولتی و غیردولتی دانست که در مجاورت یکدیگر منجر به خلق، بکارگیری و توزیع دانش و در نهایت افزایش نوآوری و رقابت‌پذیری در سطح منطقه می‌شود. دراین راستا، پژوهشگران و سازمان‌های مختلفی برای رصد نظام‌های نوآوری منطقه‌ای ، مدلهای فراوانی را باتوجه به ویژگی‌های خاص هر منطقه‌ ارائه نموده اند.

این کتاب با هدف فهم نظام نوآوری منطقه ای و رصد مدلهای آن تالیف شده است. از این رو، مطالب این کتاب در دو بخش اصلی سازماندهی شده است. بخش نخست در سه فصل اصلی دربرگیرنده مبانی نظری نظام‌های نوآوری منطقه‌ای است؛ فصل اول به بررسی مفاهیم و ادبیات  نظری در خصوص نظام‌های نوآوری  می پردازد. فصل دوم بر  مدل‌های نظری نوآوری مبتنی بر مناطق متمرکز است. در فصل سوم موشکافی دقیق تری در خصوص نظام نوآوری منطقه‌ای ارائه می‌شود. در بخش دوم، مرور جامعی از مدل‌ها و  چارچوب‌های پیشنهادی سازمانها و پژوهشگران در رابطه با نظام نوآوری منطقه‌ای می‌شود. هدف از این بخش گردآوری ابعاد، متغیرها و شاخص‌های پیشنهادی ایشان به همراه تلخیص و نقد رویکرد‌های مورد استفاده آنها است.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت این کتاب می‌توانند با مرکز نشر چاپار شماره تلفن ۸۸۸۹۹۶۸۰ تماس حاصل نمایند.

تصویر جلد: 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما