Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

آینده پژوهی در سیستم های پیچیده

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
حسن بشیری، امیر ناظمی
ناشر: 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سال انتشار: 
۱۳۹۷
شابک: 
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۴۱-۹۱-۰
تعداد صفحات: 
۱۰۰صفحه
قیمت: 
۲۵۰۰۰تومان

سيستم هاي پيچيده سيستم هايي هستند كه از اجزاء متنوع، غيرمستقل و وابسته به هم تشكيل شده اند كـه قابليت انطباقپذيري دارند. سيستم هاي پيچيده و نظريه پيچيدگي به عنوان حـوزه اي جديـد مـورد كنـد و كـاو بسياري از رشته هاي علمي است. ويژگيهاي مهمي مانند ايجاد رويدادهاي بزرگ نوآينـدی از مهـمتـرين دلايلي است كه تصميم گيران و سياست گذاران را به بررسي و تحليل سيستم هاي پيچيـده علاقمنـد نمـوده، از سوي ديگر آينده پژوهي به عنوان موضوعي نوظهور در فرايند تصميم گيري تصميم گيران برجسته شده است. بـا توجه به اين موضوع كه بسياري از سيستم هاي مورد بررسي در تصميم گيري در زمره سيستم هاي پيچيده قـرار ميگيرند شيوه برخورد آينده پژوهي با چنين سيستم هايي بايد بيشتر مورد تحليل قرار گيرد. اين نوشتار با هـدف بررسي دقيق تر آينده پژوهي در سيستم هاي پيچيده شكل گرفته است.

علاقه مندان به تهیه این کتاب میتوانند با شماره ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۱۰۳، ۳۲۲ و ۲۰۷ تماس حاصل نمایند.

تصویر جلد: 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما