Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

آشنایی با برخی تجارب آینده‌نگاری و آینده‌پژوهی در جهان: ويراست دوم: مطالعه موردی اروپا

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
علی پایا٬ امیرهوشنگ حیدری ٬کوروس صدیقی٬ حسن حشمتی٬ علی‌اکبر نوابی
سال انتشار: 
۱۳۹۶
شابک: 
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۴۱-۸۱-۱
تعداد صفحات: 
۲۴۴صفحه
قیمت: 
۴۰۰۰۰تومان

در سالهاي گذشته كتابي با همين عنوان مبتني بر گزارش هاي مبسـوطي از فعاليـت هـاي آينـده پژوهانـه كشورهاي مختلف منتشر شد. در تكميل كتاب مزبور كوشش شـد برخـي از مهـمتـرين جنبـه هـاي منـدرج در گزارشهاي اصلي براي استفادة خوانندگان حوزه هاي سياستگذاري تا حيطـة عمـومي گـردآوري و برگردانـده شود. بنابراين با توجه به بازخوردهاي جامعه علمي كشور، اين اثر يك گزينة پر مخاطـب بـوده كـه عـلاوه بـر استفاده طيف وسيعي از خوانندگان؛ براي بهره گيري دانشـجويان مقـاطع تحصـيلات تكميلـي بـالاخص رشـته آينده پژوهي بسيار حائز اهميت بوده است. به نحوي كه در راستاي ايجاد گفتمان واحد در رشته آينـده پژوهـي و در راستاي هم افزايي بر ادبيات اين حوزه بسيار كارآمد بوده است.

با توجه به نظرات متنوع و متعدد واصله از طرف مخاطبين كتاب و بنا بـه پيشـنهادهاي اخـذ شـده بـر آن شديم تا ويراست دوم كتاب را به شكلي خاص بر روي كشـورهاي اروپـايي متمركـز سـازيم. كشـورهـايي كـه گزارش فعاليتهاي آينده پژوهانة آنها در اين كتاب درج شده است عبارتند از آلمان، انگلستان، فرانسه، بلژيك، اتريش، مجارستان، يونان و تركيه كه برخي از گزارشها حاوي گزارشهاي مربـوط بـه چنـد فعاليـت مسـتقل آينده پژوهي در كشورهاي مورد نظر است. اطلاعات مربوط به منابع اصلي گزارشها براي اسـتفاده علاقمنـدان متون تفصيلي و اصلي در متن آورده شده است.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت این کتاب می‌توانند با مرکز نشر چاپار شماره تلفن ۸۸۸۹۹۶۸۰ تماس حاصل نمایند.

تصویر جلد: 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما