به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، این مرکز با همکاری دانشگاه الزهرا کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی را روز ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ برگزار میکند. مقالات برتر امکان چاپ در مجلات معتبر علمی را خواهند داشت.

جهت اطلاع بیشتر به پورتال همایش های مرکز به آدرس conference.nrisp.ac.ir مراجعه کنید.

مهلت ارسال چکیده مقالات ۵ بهمن ماه

زمان اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۶ اسفندماه