به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، این مركز سومين دوره جشنواره "ترويج علم در پایان نامه های دانشجويي" به منظور ساده سازي مفـاهيم تخصصي براي عموم مردم را با همكاري سازمانها و نهادهاي دولتي، برگزار ميكند.

اهداف جشنواره:

  1.  كاهش شكاف ميان مردم و علم ورزان؛
  2. جلب توجه دانشگاهيان و دانشجويان به چالشهاي پيشِ رويِ كشور و تشويق آنان به بررسي اين چالشها در پايان نامه های دانشجويي؛
  3. تشويق دانشگاهيان به برقراري ارتباط مستقيم تر با مردم؛
  4. فراهم آوردن زمينه اي براي گفت و گو وهم انديشي ميان علم ورزان و مردم دربارة چالش هاي پيشِ رويِ كشور؛
  5. جلب توجه عمومي به آموزش غيررسمي و يادگيري مادام العمر

حوزه هاي جشنواره:

حوزه ۱ :پايان نامه به زبان ساده

حوزه ۲ :پايان نامه هاي منجربه ايجاد يك كسب و كار دانش بنيان

شرايط شركت در جشنواره:

۱ .دانش آموختگي در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد يا دكترا؛

۲ .ارائة نامه مكتوب استاد راهنما دال برتأييد صحت و دقت علمي مطالب عرضه شده در پايان نامه؛

۳ .دفاع از پايان نامه ميبايست در طي سالهاي تحصيلي ۹۸-۹۶ انجام شده باشد؛

۴ .ارسال خلاصه (حداكثر ۴۰۰-۲۰۰كلمه)؛

 

در نگارش خلاصه ترويجي اين نكته حائز اهميت است كه مخاطب عمومي كه فاقد هيچ دانش تخصصي است بايد بتواند آن را درك كند و كاملاً متوجه شود. بديهي است چنين متني همان چكيده مرسوم پايان نامه كه در ابتداي آن آورده ميشود، نيست.

  •  خلاصه بايد شامل مقدمه، اهميت مسأله، هدف، روش و دستاوردها با تأكيد بر كاربرد باشد.
  • خلاصه بايد براي مخاطب عام و كساني كه در رشته مورد نظر تخصص ندارند، تدوين و در آن، به زباني ساده و جذاب اهميت موضوع و يافته هاي پژوهش تشريح شده باشد.

 

لازم بذكر است خلاصه هاي ارسالي به دبيرخانه جشنواره در مرحله نخست بررسي و غربال خواهند شد و سپس از برگزيدگان دعوت ميشود تا در روز برگزاري جشنواره، با بهره گيري از انواع ابزارهاي مرتبط (وسايل سمعي، بصري و ديجيتال) ارائه هاي شفاهي در حضور هيات داوران تخصصي وعمومي داشته باشند. شايان ذكر است هيأت داوران متشكل از افراد متخصص و غيرمتخصص خواهد بود. همچنين در سومين جشنواره ترويج علم در پايان نامه هاي دانشجويي نيز مانند دوره قبل، فرايند راي گيري در دو بخش تخصصي و عمومي انجام خواهد شد، كه بخش تخصصي توسط هيات داوران و بخش عمومي، آرايي است كه حاضرين در جلسه به شركت كنندگان خواهند داد.

نحوه ارسال:

خلاصه ترويجي را به ايميل:  thesis.festival@gmail.com ارسال فرمائيد.

علاوه بررعايت اصول علمي در نگارش خلاصه ترويجي، تكميل موارد ذيل الزامي است:

۱ .عنوان پايان نامه

۲ .مشخصات كامل

۳ .نام رشته و مقطع و دانشگاه محل تحصيل

۴ .سال فراغت از تحصيل

۵ .شماره تماس

۶ .ارسال تأييديه استاد راهنما دال بر صحت دقت علمي مطالب عرضه شده در پايان نامه (يا صورتجلسه دفاع)

 

گفتنی است به برگزيدگان برتر جوايزنفيسي اعطا ميشود. علاوه بر جوايز، موارد تشويقي زير نيز براي برندگان در نظر گرفته خواهد شد:

علاقه مندان ميتوانند براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره محورهاي جشنواره با شمارههاي ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلي ۲۰۶ تماس حاصل كنند.