رونمایی از نتایج پیمایش دلفی فناوری اطلاعات برگزار میشود.

دهم و یازدهم اسفندماه

۴عصر الی ۸ شب

مرور تجربه برگزاری پیمایش ملی دلفی و رونمایی از داده های تعاملی پیمایش

تحلیل خروجی های پیمایش برای:

  • فناوری های پشتیبان خدمات پایه
  • فناوری های پشتیبان انقلاب صنعتی چهارم
  • فناوری های پشتیبان اکوسیستم خدماتی
  • حوزه فناورانه دولت الکترونیک

رویداد به صورت آنلاین بوده و شرکت برای عموم از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://www.aparat.com/itoofiran/live