به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در راستای ماموریت این مرکز برای تدوین پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری، در روز سه‌شنبه ۱ تیر‌ماه ۱۴۰۰، دومین نشست هم‌آفرینی سیاستی به میزبانی آزمایشگاه سیاستی در خصوص اصلاح الگوی حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری با تمرکز بر رفع تداخل وظایف برگزار شد.
این نشست با حضور دکتر سید سروش قاضی‌نوری، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر پریسا علیزاده، سرپرست معاونت پژوهش و فناوری مرکز، دکتر مهدی الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری، دکتر منوچهر منطقی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دکتر سید کمال طباییان، عضو هیئت‌مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری، دکتر ناصر باقری مقدم و دکتر سحر کوثری، از اعضاء هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مهندس نیلوفر ردائی، مدیر طرح تدوین پیش نویس برنامه هفتم و مهندس حامد نصیری، مشاور آزمایشگاه سیاستی مرکز برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر قاضی نوری ضمن مروری بر موارد مطرح شده در نشست قبلی، مباحث مطرح شده را در چهار سطح سیاست‌‌های کلان،  سیاست‌های اجرایی/ هماهنگی، مدیریت اجرایی و تامین مالی تقسیم کرد و مدل پیشنهادی بر اساس این چهار سطح را نیز عنوان کرد. در دور اول مباحثات، حاضرین به بحث و تبادل نظر پیرامون مدل پیشنهادی و نقاط بهبود آن پرداختند.
مباحثات دور دوم نیز در خصوص احکام قابل طرح در پیش نویس برنامه هفتم توسعه در سطوح مختلف مدل پیشنهادی و جمع‌بندی مطالب مطرح شده انجام شد.