Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

نظام ارتباطات علمی در ایران

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۰۱/۱۳/۲۰۱۷

Project Info

اگر علم را به مثابه یک نظام ببینیم که ساختار و بینش خاص خود را دارد، ترویج علم یکی از پایه¬های نظام علم است و این فرصت را فراهم می کند که به جز متخصصان و پژوهشگران رشته¬های مختلف علمی، بقیه افراد جامعه هم درك و بينشي درست از علوم به دست آورند و این وضعیت، بستر لازم برای گسترش ديدگاه علمي در سطح جامعه را فراهم می آورد. کارآمدی نظام آموزش و توليد علم هم در گرو کارکرد همه بخش های ارتباطات علم و جامعه، از جمله ترویج علم و ديدگاه علمي در بين عموم افراد جامعه است .با توجه به اهمیت وجود این موضوع مرکز تحقیقات سیاست علمی¬ کشور طرحی پژوهشی با عنوان«نظام ارتباطات علمی در ایران» به انجام رساند که در آن ضمن مطالعه ساختار ارتباطات علم در ایران و جایگاه ترویج و همگانی کردن علوم در این ساختار، شاخص های علمی ارتباطات علمی را معرفی می کند.
امروزه در استراتژی تولید و گسترش علم دو رویکرد اصلی رویکرد نخبه گرا و رویکرد عامه گرا وجود دارد که هرکدام ویژگی های خاص خود را داشته و به نتایج متفاوتی منجر می شوند. رویکرد نخبه گرا که به عنوان یک کالای خاص به علم می نگرد که توسط افراد خاص تولید می شود. اما رویکرد عامه گرا می گوید که تولید علم بدون پشتیبانی عموم از امکانات لازم برخوردار نخواهد شد. هرکدام از رویکردهای مورد بحث برای رسیدن به هدف، سرمایه گذاری های مادی و غیر مادی خاصی انجام می گیرد. زمینه تئوریک ارتباطات علمی به این نکته اشاره می کند که فرآیند شکل گیری و توسعۀ علم در جوامع بر عوامل متعددی همچون عوامل شخصیتی و محیطی تکیه داشته و آنچه امروزه علم را از حالت فردی آن خارج ساخته نهادینه کردن و سازمان یافتگی آن در جامعه است. یکی از عناصر اصلی و زیربنایی در این نظام نهادی و سازمانی، مفهوم اجتماع علمی و وجود روابط و تعامل های فکری و تخصصی در بین اعضای آن و اجتماع های علمی در دنیا است. یکی از ویژگی های مهم اجتماع علمی که باعث پیشرفت در تولید و ترویج علم می شود فراهم شدن امکان ایجاد ارتباط بین دست اندرکاران علم و پژوهش است. ارتباطات یکی از اساسی ترین بخش¬های نظام اجتماعی است. بذری که بتواند به خرد بینجامد، مستلزم بکارگیری روش های نوین ارتباطی در تولید، ثبت و بازیابی اطلاعات علمی است. شناخت کمیت و کیفیت این روش می تواند به ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام تولید علم در جامعه و تدوین راهکارهای مناسب برای ایجاد تقویت نظام ارتباطات و همکاریهای علمی کمک نماید. برقراری جریان آزاد اطلاعات، جلوگیری از پراکنده کاری و دوباره کاری، امکان انباشت یافته های علمی و امکان انجام و مطالعات بین رشته ای و نظارت بر کیفیت کارهای علمی از مهمترین کارکردهای ارتباطات علمی است. نظام ارتباطات علمی برای دستیابی به اهداف خود نیازمندیهایی که دارد که با توجه به شرایط خاص داخلی و خارجی با محدودیت هاییی رو به رو می شود از جمله محدودیت های اقتصادی، زبانی و فرهنگی، تجهیزات مناسب اطلاع رسانی، انگیزها ها و مهارت¬های شخصی. تولید و گسترش علم بدون اجتماع علمی میسر نیست و اجتماع علمی بدون ارتباطات علمی محقق نخواهد شد و برای ارتباطات علمی وجود اطلاعات و کانال¬ها برای مبادلۀ این اطلاعات ضرورت دارد.
شاخص های نظام ارتباطات علمی تعیین کانال هایی است که از طریق آنها امکان مبادلۀ اطلاعات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان علم فراهم می شود و از رسانه های مختلفی برای برای انتقال این پیام ها مورد استفاده قرار می گیرند از جمله: کتاب، مجلات علمی- تخصصی، همایش ها، دورهای های آموزشی، وسایل ارتباط جمعی، مراکز آموزش عالی مراکز پژوهشی و غیره است.

Project Stats

۰
  Favourites
۱
  Likes
۴۹۱
Views
۰
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما