Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

Menu Navigation

سنجش رقابت‌پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۰۹/۱۰/۲۰۱۸

Project Info

تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در ابعاد علمی و پژوهشی، مستلزم عزمی راسخ و تحرک علمی دانشگاهیان و محققان کشور و نیز داشتن نقشه راه  و سیاستگذاری علمی مناسب است. دست یافتن به نقشه‌‌ و سیاستی جامع که شمای کلی و شفاف از جایگاه واقعی کشور را در عرصه علم نشان دهد، نیازمند انجام پژوهش هایی عمیق و کیفی است و چون اغلب پژوهش‌‌های علم‌‌سنجی صورت گرفته جهت ارزیابی جایگاه علمی ایران تک معیاره هستند، از این رو نیاز به استفاده از روش‌های چندمعیاره برای سنجش پیچیدگی علمی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه به منظور سیاست‌‌گذاری مؤثرتر احساس می‌شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین جایگاه رقابت پذیری علمی ایران در منطقه و نیز شناسایی و رتبه‌بندی پیچیدگی حوزه‌های علمی انجام شده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است که با روش علم‌‌سنجی و با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی و رویکرد تحلیلی-توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو دسته  جامعه آماری حوزه‌‌های علمی و جامعه آماری کشورها می باشد که دسته اول  ۲۷ حوزه‌‌های علمی اصلی و ۳۱۳ زیرحوزه علمی بر مبنای  طبقه‌‌بندی پایگاه استنادی سایمگو در بر میگیرد و دسته دوم  شامل تمام کشورهای جهان در مرحله گردآوری داده‌‌ها و کشورهای مطرح در سند چشم‌‌انداز ۱۴۰۴ در مرحله تجزیه و تحلیل داده‌‌هاست.

یافته های پژوهش نشان دادند ایران رتبه چهلم جهانی و رتبه هشتم منطقه‌‌ای را به لحاظ شاخص پیچیدگی علمی به خود اختصاص داده است. از میان ۲۷ حوزه علمی مورد بررسی، حوزه پرستاری و پس از آن حوزه حرفه‌‌های سلامت بیشترین پیچیدگی علمی را به خود اختصاص دادند. ایران در حوزه های پیچیده تولیدات علمی اندکی داشته به نحوی که میزان استنادات دریافتی آن در مقایسه با علوم فراگیر دیگر بسیار ناچیز است. به لحاظ متوسط تنوع حوزه های علمی کشورهای منطقه از منظر رقابت پذیری آنها در سطح جهان، کشور ترکیه رتبه اول و ایران رتبه ششم را دارد و از نظر متوسط فراگیری بعد از ترکیه و رژیم اشغالگر قدس، ایران رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. همچنین ترکیه مهمترین رقیب تولیدات علمی ایران در منطقه قلمداد می شود و بعد از آن کشورهای عربستان، پاکستان، مصر، اردن به ترتیب دیگر رقبای اصلی علمی ایران در منطقه هستند. شاخص ارزش فرصت به کار رفته در این پژوهش نیز نشان‌‌دهنده ضعف ایران در ایجاد ظرفیت‌‌ها و بسترهای تولید علوم پیچیده نسبت به سایر کشورهای منطقه است.

لذا برای توسعه علمی ایران، علی‌‌رغم رشد کمی و کیفی تولیدات علمی، نظام پژوهشی کشور بایستی به سمت تنوع‌‌سازی بر اساس قابلیت های موجود سوق داده شود. بر این اساس در راستای بهینه‌‌سازی نظام پژوهشی و آموزشی، نقش پررنگ دولت را نمی توان کتمان کرد که در این راستا تعیین و تأمین قابلیت‌‌های مورد نیاز برای ارتقاء جایگاه رقابت‌‌پذیری علمی و هدایت نظام علمی کشور به سمت تولید علومی با پیچیدگی بالا در زمره وظایف دولتمردان قرار می‌‌گیرد تا با سیاستگذاری و برنامه‌‌ریزی هدفمند زمینه‌‌ساز رشد و توسعه نظام‌‌آموزشی و پژوهشی کشور باشند.

 

Project Stats

۰
  Favourites
۰
  Likes
۴۶۷
Views
۰
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما