Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

Menu Navigation

تدوین خط‌مشی‌های شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۰۹/۱۰/۲۰۱۸

Project Info

این پژوهش در راستای راهبرد پیچیدگی ماموریتی و حیطه‌بندی نقش‌ها و همچنین در راستا تحقق راهبرد حضور به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی و اثرگذار در ترویج، توانمندسازی و مهارت‌افزایی در حوزه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری مندرج در سند برنامه راهبردی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مصوب و اجرا شده است. در این گزارش خط‌مشی‌های شورای نشر در راستای تحقق انتشار دستاوردهای پژوهشی و گزارش‌های علمی برای سطوح مختلف ذی‌نفعان مرکز احصا و تدوین‌شده است. نبود وجود سیاست‏های مدون و هماهنگ در حوزه نشر مرکز مسئله مهمی است که تحقیق به دنبال پاسخ دادن به آن خواهد بود. طرح مساله تحقیق؛ جمع‌آوری اطلاعات و شناخت وضع موجود؛ شناخت وضع مطلوب و جستجو گزینه‌های سیاستی ممکن و مناسب؛ ارزیابی گزینه‌های سیاستی مناسب (برآورد سیاست‌ها)؛ انتخاب گزینه‌های مناسب یا مطلوب (پیشنهاد بسته سیاستی) در جهت پیشنهاد نظام مدیریت عملکرد مناسب گام‌های شش‌گانه تحقیق هستند. تلاش خواهد شد این گام‌ها با روش‌های مناسبی همچون مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه با خبرگان حوزه نشر، مطالعات موردی موارد موفق در حوزه نشر و برگزاری جلسات در قالب کارگروه تخصصی (تعامل و ذهن‌انگیزی) به اجرا درآید. حصول به خط‏مشی‌های شورای نشر در راستای ارتقاء كمّي و كيفي انتشارات مركز تحقيقات سياست علمي كشور خواهد بود که با احصا سیاست‌های نشر به‌تبع قادر خواهیم بود بهترین اقدامات (برنامه‏های عملیاتی) را در راستای تحقق برنامه راهبردی مرکز و در چارچوب اساسنامه مصوب آن تعیین و پیشنهاد داد.

Project Stats

۱
  Favourites
۱
  Likes
۲۲۲
Views
۰
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما