به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، این مرکز و انجمن ترویج علم ایران روز دوشنبه ۲۴ تیرماه کارگاه آموزشی علم و واژگان علمی را برگزار کردند.

در این کارگاه که با حضور علاقه مندان، دبیران و معلمان در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار گردید دکتر منصور وصالی به آموزش مفاهیم علم پرداخت.

در ابتدای این کارگاه دکتر وصالی گفت: مفهوم ترویج علم این است که عامه مردم بتوانند درکی از جهان و علم داشته باشند پس باید مفاهیم علمی طوری تشریح شود که عامه مردم بتوانند آن را درک کنند. وی افزود: ما نباید درک غلطی بین مردم ایجاد کنیم و اجازه ندهیم اعتقادات ما روی علم و انتقال علم تاثیر بگزارد چرا که علم مجموعه ای یک پارچه است.

وی درمورد درک صحیح علم و آموزش گفت: آموزش و درک صحیح علم این است که یاد بگیریم چطور میتوانیم پاسخی برای سوال های خود بیابیم. ما باید علم را طوری یاد بگیریم که بتوانیم از آن استفاده کنیم و با تفکر علمی برای سوال های خود جوابی بیابیم. علم و نظریه ها به تنهایی سوالی را حل نمیکند بلکه به ما توانایی میدهد تا بتوانیم به جواب برسیم.

وی تاکید کرد که در آموزش مفاهیم علمی نباید مدل سازی کرد و باید شیوه انجام آزمایش آموزش داده شود.

در انتهای کارگاه نیز حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.