به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در ادامه جلسه‌های قبلی نقد و بررسی پیش‌نویس دانشگاه کارآفرین، چهارمین جلسه با موضوع بررسی اهداف کلان مطرح شده در پیش‌نویس سند با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر محمدجواد رسائی، رییس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد (تماس اینترنتی)، دکتر بهزاد سلطانی، عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان، دکتر بهروز زارعی، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دکتر امامی، عضو هیات علمی دانشگاه سهند تبریز (در تماس اینترنتی)، دکتر رضا نقی زاده، دکتر مژگان سمندرعلی اشتهاردی، دکتر سحر کوثری، از اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

دکتر نقی زاده در ابتدای این نشست تأکید کرد: در جلسه قبل سیاست‌ها را بررسی کردیم  و در ذیل ماده سیاست‌های کلان، اهداف کلان را مورد بررسی قرار می‎‌دهیم. در این بخش تقریبا تمام شاخص‌های ارائه شده در سند پیشنهادی وزارت علوم را لحاظ کرده‌ایم. وی در ادامه گفت: اهداف کلان شامل ۴ حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، فرهنگی- اجتماعی و مدیریت و سیاست‌گذاری است. بند اول حوزه آموزش به "بازنگری کلیه محتوای رشته‌های دانشگاهی با رویکرد توسعه کارآفرینی و بکارگیری روش‌های نوین آموزشی از جمله آموزش‌های الکترونیکی به ویژه در مقطع کارشناسی" اشاره دارد.

دکتر سلطانی با اشاره به کلمه بازنگری تأکید کرد: بازنگری هدف نیست و به یک موضوع بزرگ اشاره دارد؛ عنوان کلیه رشته‌های دانشگاهی هم به نظرم درست نیست. می‌توانیم "رویکرد کارآفرینی در محتوای کلیه رشته‌های دانشگاهی" را به این بخش اضافه کنیم.

یکی از موضوعات مورد بحث، بند دوم حوزه آموزش بود که به "جذب حداقل ۷۰ %دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی مرتبط با رفع نیازهای جامعه" اشاره دارد.

دکتر زارعی در خصوص این بند گفت: واقعیت این است که اصل کارآفرینی در دوره کارشناسی ارشد رخ می‌دهد و در دوره دکترا بدنبال تحقیق و پژوهش هستند.

دکتر سلطانی نیز معتقد بود که مقطع تحصیلات تکمیلی به دانشجویان دکترا و رقم جذب نیز به ۵۰ درصد تغییر پیدا کند.

دکتر بهرامی تأکیدکرد: تعاریف باید شفاف‌تر باشد. هرم آموزش عالی در کشور باید بر اساس همین سیاست‌ها ترمیم شود. به نظرم کارآفرینی بدون ترمیم هرم آموزش عالی اتفاق نمی‌افتد. در صورت امکان دوره پسادکترا هم در اینجا تعریف شده و برای آنها حقوق در نظر بگیریم.

دکتر امامی نیز به این موضوع اشاره داشت که با ذکر رقم ۷۰ %، سرانه اختصاصی وزارتخانه یکدفعه صفر نشود، اما اختصاص هزینه از درآمد اختصاصی خوب است. وی همچنین خاطر نشان کرد: بهتر است در زمینه کارآفرینی، تمرکز به جای تحصیلات تکمیلی، بر مقطع کارشناسی باشد.

دکتر رسائی نیز عدد ۷۰ % را یک رقم ماورایی خواند و افزود: اینکه ۷۰ % دانشجویان دکترا از محل منابع اختصاصی هم حقوق بگیرند و هم فعالیت تحقیقاتی داشته باشند، آن دانشگاه جامعه‌محور است، ولی این عدد اساساً محقق نمی‌شود.

دکتر بهرامی نیز خاطر نشان کرد: تعاریف مشخص می‌کند که هدف ما چیست. باید محل منابع را کاملاً مشخص کنیم که حقوق، گرنت، کمک‌هزینه (allowance) یا بورس تحصیلی (scholarship) است. به نظرم منبع درآمد می‌تواند گرنت باشد؛ اما در نهایت باید به صورت شفاف بگوئیم از کدام منبع و به چه میزان استفاده خواهیم کرد.

دکتر قدیمی با تأیید موارد اشاره شده توسط دکتر بهرامی گفت: باید محل منابع مالی حتماً مشخص شود و درصد نیز به طور دقیق مشخص شود، زیرا ۷۰ % عملی نیست.

در خصوص به کارگیری آموزش‌های کاربردی از طریق متخصصان و کارآفرینان بیرون دانشگاه از آموزش‌های رسمی دانشگاهی، دکتر احمدی پیشنهاد انتقال این بند به راهبردها را مطرح کرد، اما دکتر زارعی معتقد بود که این بند می‌تواند به عنوان هدف کلان باقی بماند.

در ادامه، حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری نیز  مورد بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی پیش‌نویس سند به جلسه بعدی در تاریخ ۱۱ آبان ماه موکول شد.