گروه پژوهشی اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا، همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی را، روز چهارشنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ تا ۱۸ در مرکز برگزار می کند.

جهت ثبت نام رایگان، با شماره  ۸۸۰۳۶۱۴۴ تماس حاصل فرمایید.