به گزارش روابط عمومی مرکز، انجمن علمی آینده نگری ایران و گروه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پیرو برگزاری سلسله نشست های علمی خود و به منظور ارتقای نقش و جایگاه علمی و پیشبرد برنامه ها واهداف خود با سخنرانی دکتر مصطفی حسینی گلکار عضو هیات علمی پژوهشکده آینده پژوهی ایران در سالن اجتماعات مرکز برگزار شد.

درابتدای جلسه دکتر سعید خزایی ضمن خیر مقدم به حاضرین، به حضور ومشارکت بیشتر فعالان حوزه آینده پژوهی در نشست ها وسخنزانی های انجمن و هم چنین به برنامه های آتی انجمن جهت  ارتقا رتبه و عملکرد آنها و اعطای نمایندگی داخل و خارج کشور ، توسعه بخشی به فعالیت های بین المللی انجمن و  هم چنین درباب موضوع به اهمیت دسته بندی آینده پژوهی، در حوزه های مختلف، نقش و ارتباط موقعیت جغرافیایی بر مسائل روش شناختی  وتعریف درست از علم، هنر، فناوری در آینده پژوهی، اشاره کرد؛

وی در خصوص انتخاب مناسب ترین روش گفت: روشی که زمان کمتری از ما بگیرد و راحت ترین روش باشد را باید همیشه مدنظر قرارداد چرا که  هر روش محدودیت هایی دارد و الزاما دقیق ترین روش بهترین نیست.

در ادامه دکتر مصطفی حسینی گلکار به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: هندسه تصویری از کلیت موضوع را نمایش می دهد و مضاعف آن روش شناسی است و به تعبیری قلمرو موضوع را باز می کند و هم چنین در تلقی از هندسه روش شناسی باید مباحث دیده شود؛  در نهایت پس از انتخاب روش باید بتوانیم آن را اعتبار سنجی کنیم. برای این کار باید روش های مختلف را بررسی کنیم و منابع و داده ها را نیز مورد بررسی قرار دهیم و بازخوردگیری مستمر انجام دهیم؛

دکتر گلکار افزود: در بررسی دسته بندی های متعدد، همچون الماس  پوپر که در روش شناسی وجود دارد این سوال پیش می آید، آیا این دسته بندی ها کمکی به انتخاب روش صحیح میکنند، یا خیر؟

وی گفت: این دسته بندی ها در مرحله آموزش مفیدند ولی وقتی میخواهیم عملیاتی از آنها استفاده کنیم نمیتوانیم از این دسته بندی ها استفاده کنیم و باید روشی را انتخاب کنیم که بنا به مولفه هایی که نیاز داریم مناسب ترین باشد. برای انتخاب درست روش ها باید آینده پژوهی را یک فرآیند ببینیم نه یک پروژه.

عضو هیات علمی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت ادامه داد: آینده پژوهی تلفیقی است از دانش، هنر و فناوری، با نگاهی به آینده، اگر میخواهیم آینده پژوهی در قالب ابزاری در خدمت حوزه های دیگر تقلیل پیدا نکند باید در گام روش شناسی نیز استقلال خود را نشان دهد. و هر آینده پژوه باید کامل مسلط به روش های مختلف باشد و روش شناسی در آینده پژوهی مستقل باشد و نباید در قالب روش های مرسوم خود را محدود کنیم و نهایتا محل اعتبار سنجی در جامعه آینده پژوهی انجام شود و به حوزه های دیگر سپرده نشود؛ برای اینکه مطمئن شویم که انتخاب روش را درست انجام داده ایم یا خیر، باید اعتبار سنجی انجام دهیم؛ باید دقت کنیم  که بین موجه سازی و اعتبار سنجی تفاوتهایی هست، اما اگر بخواییم به چالش اعتبار سنجی بپردازیم باید بحث کارکرد، کاربرد، توان حل مسئله با گام های منطقی و دارا بودن پشتوانه اجماع و اقبال عمومی را مورد بررسی قرار دهیم.

 

در ادامه دکتر امیر هوشنگ حیدری عضو هیات علمی گروه آینده اندیشی مرکز افزود:  با اشاره به اینکه آینده پژوهی یک علم است، و می تواند نگاهی نو ایجاد کند، بنابراین یک علم، معرفت شناسی خودش را دارد و آینده پژوهی هم در این زمینه توشه خوبی دارد هم چنین علوم مختلف روش های مختلف خود را استفاده کند و هر روش مخصوص یک علم خاصی نیست و آینده پژوهی به عنوان یک علمی که روش هایی را از سایر علوم گرفته و آنها را بازآفرینی میکند و بنا به نیاز خود از آنها استفاده میکند و در انتخاب، از روشی باید استفاده کنیم که منطق حکم می کند که جواب سوال و نیاز شما را بر آورده کند.

در انتهای نشست دکتر مولایی از این سخنرانی، به عنوان افتتاحیه شکل گیری کارگروه تخصصی روش شناسی در انجمن آینده نگری نام بردند و از اعضا دعوت کردندکه به این کارگروه بپیوندند.