بدینوسیله به اطلاع علاقمندان می رساند، میز مطالعات اجتماعی علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست «نقد و بررسی تجاری سازی علم و دانشگاه» را در مورخ دوشنبه ۷ اسفندماه ۹۶ از ساعت ۱۵ الی ۱۸ برگزار می کند. در این نشست تخصصی دکتر محمد امین قانعی راد، دکتر حسین راغفر، دکتر مقصود فراستخواه و دکتر غلامرضا ذاکرصالحی حضور خواهند داشت.