به مناسبت درگذشت دانشمند وارسته آیت‌الله دکتر احمد احمدی از بنیانگذاران دانشگاه تربیت مدرس، روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، مراسم یادبودی از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ در مسجد دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.