مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با رویکرد سیاست‌پژوهی درحوزه ‌های علم، فناوری و نوآوری،  فصلنامه علمی- ترویجی رهیافت را‌  با اهداف زیر منتشرمی‌کند.

  1. ارائه اطلاعات توصیفی و تشریحی در خصوص جنبه‌‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری و تازه‌‌ترین تحولات در آنها؛
  2. ايجاد هماهنگي در پژوهش‌‌ها در حوزه‌های علم­، فناوری و نوآوری و پشتیبانی از این پژوهش ها و تقویت آن‌‌ها؛
  3. اطلاع‌رسانی در خصوص عمده‌ترین مسائل؛ تازه‌ترین فعالیت‌های پژوهشی و جدیدترین آثار نشر یافته در حوزه سیاستگذاری علوم و پژوهش‌های گوناگون؛
  4. کمک به رشد و نهادینه شدن فرهنگ علمی و روحیه پژوهش و نوآوری در جامعه از طریق انتشار مقالات و متون اطلاع بخش در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری

از کلیه علاقمندان به این حوزه‌‌‌ ‌ها دعوت می‌شود تا مقاله‌های‌‌ ترویجی خود را با رویکرد سیاست‌پژوهی، و با هدف نقد و بررسی ‌‌‌سیاستگذاری‌ در زمینه‌های ذکر شده، به آدرس پست الکترونیک فصلنامهrahyaft.nrisp@gmail.com  و یا سایت اختصاصی فصلنامه rahyaft.nrisp.ac.ir  ارسال کنند.

 

فصلنامه رهیافت طیف متنوعی از مقاله‌ها را در چارچوب اهداف اصلی خود منتشر می‌سازد. در گزینش مقاله‌ها سلسله مراتب ذیل مراعات می‌شود:

- در انتخاب مقاله‌ها، اولویت با مقاله‌های علمی-  ترویجی و تحلیلی اعم از تألیف و ترجمه است؛

- مقاله‌های ترویجی در حوزه­های مرتبط با علم، فناوری و نوآوری اعم از تألیف و یا ترجمه مورد داوری قرار خواهند گرفت؛ این مقاله‌ها نباید در نشریه دیگری چاپ شده باشند.

- معرفی و نقد کتاب؛

- معرفی مراکز پژوهشی داخلی و بین‌المللی و دستاوردهای علمی آنها در حوزه علم، فناوری و نو‌آوری؛

- انتشار گزارش­های سیاستی مرتبط با موضوع فصلنامه.