به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سخنرانی علمی با موضوع «تحلیل لایه ای مشکلات ساختاری و رفتاری در نظام ملی علم و فناوری ایران با استفاده از مدل DLA» توسط گروه پژوهشی علم و جامعه و با سخنرانی جناب آقای دکتر کوروش برارپور در تاریخ ۲۸ فروردین ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در این مرکز برگزار می‌شود.

در این سخنرانی ضمن تحلیل رشد‌های متناقض نما (پارادوکسیکال) در عرصه علم و فناوری کشور و پس از ارایه ی تعاریفی از دو واژه ی مشکل و مساله، با استفاده از مدل تحلیل لایه لایه ای مشکل یا DLA ، به تحلیل، تفسیر و نقد مشکلات و مساله‌های گوناگون در دستگاه سیاستگذاری علم و فناوری ایران بویژه در حوزه ی مدیریت دانشگاه‌ها پرداخته می‌شود.

هدف از ارایه ی این سخنرانی، ارتقای سطح یادگیری اجتماعی و سازمانی در بین دانشجویان، دانش آموختگان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مدیران و کارمندان دستگاه سیاستگذاری علم و فناوری ایران و همچنین به اشتراک گذاری دانش نهفته در مدل DLA و راه حل‌های ارایه شده در آن قالب، بامخاطبان است.