به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، آقای دکتر امیر هوشنگ حیدری، سرپرست گروه آینده پژوهی مرکز در بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن آینده نگری ایران  که روز شنبه مورخ ۱۴ دی ماه ۹۸ برگزار شد، با رای اعضا  بعنوان نائب رئیس این انجمن انتخاب و معرفی شد.