به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست مراکز نوآوری و نهادهای فعال در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و مدیریتی با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر رضا نقی زاده، رییس مرکز نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و جمعی از روسای مراکز نوآوری و نهادهای فعال در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و مدیریتی دانشگاه و پژوهشگاه های برتز کشور برگزار شد.

دکتر احمدی ضمن خوشامدگویی به حاضرین در جلسه بر ضرورت هم افزایی مراکز نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و مدیریتی اشاره کرد و افزود به دلیل پراکندگی فعالیت ها حضور هماهنگ افراد باعث ایجاد هم افزایی می شود.

دکتر قبادی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز این اقدام را ضروری و تشکیل چنین مجمعی را لازم دانست.وی گفت: با توجه به اینکه در حوزه علوم انسانی باور اثربخشی کم است این اقدام باعث افزایش باور اثربخشی می گردد.

دکتر رضا نقی زاده، رییس مرکز نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به بحث نوآوری در علوم انسانی و علوم اجتماعی و مدیریتی بر تشریح ضرورت نوآوری در علوم انسانی و علوم اجتماعی پرداخت و گفت: توجه به نیازهای جامعه، کارآفرینی و ارزش آفرینی، ایجاد اشتغال و توجه به فناوری های نوین پیشرانهای این حوزه هستند. وی با اشاره به ارائه برخی آمار ضرورت و نیاز جامعه به نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی را مسلم دانست و گفت: توسعه بوم سازگان نوآوری در علوم انسانی، اجتماعی و مدیریتی راهکاری برای ایجاد کنش گری جمعی علمی و نوآورانه است. وی افزود: در حال حاضر اقدامات صورت گرفته در این خصوص محدود است. مفهوم سازی مناسب از نوآوری در علوم انسانی، اجتماعی و مدیریتی، توسعه همکاری میان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و توسعه بوم سازگان نوآوری علوم انسانی میتواند جلب توجه سیاستگذاران و حاکمیت جهت حمایت از این بوم سازگان را به دنبال داشته باشد. وی افزود: تشکیل شبکه مراکز و نهادهای توسعه نوآوری علوم انسانی، اجتماعی و مدیریتی با هدف اشتراک گذاری دانش و تجربیات، ایجاد هم افزایی در بهره مندی از منابع موجود و کمک به توسعه بوم سازگان از راهکارهای پیشنهادی است.

دکتر پیری سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به اینکه در کشور برخی از مراکز رشد ویژه علوم انسانی در کشور وجود دارد گفت: یکی از مشکلات و معضلات شرکت های فناوری عدم آشنایی این شرکت ها به مسائلی است که بیشتر به حوزه علوم انسانی مربوط است بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مشهود است. وی افزود: بخش محصولات فرهنگی نیز از جمله مواردی است که ما به آن ورود محدودی کرده ایم و جای کار زیادی دارد. وی در ادامه به نبود سیاستگذاری در این حوزه اشاره کرد.

دکتر باباخان مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه نیز به ضرورت وجود یک نهاد متولی در حوزه نوآفرین ها (استارتاپ ها) در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و مدیریتی اشاره کرد و به معرفی صندوق پژوهش و فناوری کریمه پرداخت.

دکتر ابراهیمی، رییس پارک علم و فناوری مدرس نیز با اشاره به اینکه ۴۰ درصد رشته های دانشگاه تربیت مدرس در حوزه علوم انسانی است گفت: علو انسانی هم میتواند در امر توانمند سازی سایر حوزه ها فعالیت کند و هم مستقیم در رشته های علوم انسانی به فعالیت بپردازد.

دکتر محمد نقی زاده، رییس ناحیه نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: ما در حوزه علوم انسانی دو طیف داریم، یکی رشته هایی که اصل آن علوم انسانی است ولی با حوزه های دیگر همکاری دارد و دیگری رشته هایی که اصل آن غیر از علوم انسانی است و با علوم انسانی همکاری دارد. وی پیشنهاد کرد این تنوع را مورد توجه قرار دهیم و کارها را به صورت مشترک انجام دهیم. وی همچنین پتانسیل موجود را فرصت بی نظیری دانست.

مهندس عباسی معاون فناوری پارک علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی نیز بر افزایش مشارکت حوزه علوم انسانی در بوم سازگان نوآوری این حوزه تاکید نمود. همکاری با بخش خصوصی از دیگر پیشنهادات وی جهت گسترش این حوزه است.

دکتر ولیا مدیر مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی پارک علوم و فناوری قم در ادامه گفت: حوزه علوم انسانی را نباید با سایر حوزه ها مقایسه کنیم چرا که علوم انسانی ویژگی های خود را دارد. وی پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه نمود.

دکتر احمدی در پایان به جمعبندی موارد مطرح شده پرداخت و با اشاره به ضرورت تعامل فکری تشکیل شبکه را لازم و ضروری دانست.. مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اقدامات ترویجی همچون انتشار گزارش از فعالیت های دانشگاه ها و مراکز عضو شبکه را مهم دانست. دکتر احمدی همچنین گفت: محل دبیرخانه این شبکه در مرحله راه اندازی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مستقر است و ریاست آن به صورت دوره ای انتخاب خواهد شد.