به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، جلسه مشترک مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با حضور دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز و مهدی قلعه نوی رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که با حضور جمعی از مدیران و معاونین این دو مرکز برگزار شد، دکتر احمدی ضمن معرفی فعالیت های مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بر لزوم تقویت همکاری میان این دو مرکز تاکید کرد و هدف از برگزاری این جلسه را بررسی زمینه های همکاری مشترک عنوان کرد.

دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز فعالیت های بین المللی مرکز را شرح داد و اظهار امیدواری کرد درآینده شاهد مشارکت خوبی میان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشیم.

در ادامه دکتر مهدی قلعه نوی توسعه صادرات فناوری شرکت ها را از ماموریت های اصلی این مرکز نام برد. وی خاطر نشان کرد با استفاده از ظرفیت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور می شود در این زمینه همکاری های خوبی انجام داد.

اعزام متخصصین به کشورهایی همچون چین و کره جنوبی و استفاده از متخصصین خارج از کشور از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که در این دو بخش نیز دو مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با استفاده از ظرفیت یکدیگر و برگزاری کارگاه ها و سخنرانی هایی در این حوزه میتوانند همکاری های دوجانبه خوبی را شروع کنند.

دکتر احمدی در پایان ضمن تشکر از حاضرین در جلسه اظهار امیدواری کرد این دو مرکز بتوانند با بررسی بیشتر زمینه های همکاری و تمرکز بر آنها همکاری خوبی را جهت پیشبرد اهداف آغاز کنند.