به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشر، جلسه بررسی الگوواره دانشگاه های آینده در ایران با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر محمدجواد رسائی، رییس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر احمدرضا بهرامی، (تماس اینترنتی)، دکتر بهزاد سلطانی، عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان، دکتر بهروز زارعی، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دکتر امامی، عضو هیات علمی دانشگاه سهند تبریز (در تماس اینترنتی)، دکتر رضا نقی زاده، دکتر مژگان سمندرعلی اشتهاردی، دکتر سحر کوثری، از اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

در ابتدا دکتر بهزاد سلطانی پرداختن به نقش دانشگاه ها در توسعه علم و فناوری را ضروری دانست. وی همچنین گفت: در این سند دانشگاه به طور مستقیم مسئول اشتغال آفرینی دانش آموختگان نیست در صورتیکه به اعتقاد من باید اینطور باشد. وی همچنین افزود: در این سند باید به تاثیر دانشگاه بر اقتصاد جامعه نیز اشاره شود.

دکتر امامی نیز در تماس اینترنتی گفت: هدف از این منشور مطرح کردن حقوق اعضاء هیات علمی نیست و پرداختن به آن روندهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد.

دکتر بهروز زارعی نیز به ضرورت پرداختن به تغییرات ساختاری در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت تنها نباید به تغییر مدیریت محدود شویم. لزوم آمادگی جامعه و فضای کسب کار نیز از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

دکتر بهرامی نیز ضمن اشاره به اینکه جلسات به سمت عملیاتی شدن در حرکت است گفت: هدف باید صراحتا در متن عنوان شود و این بیانیه میتواند برای گفتمان های بعدی بسیار موثر باشد. وی افزود: در این بیانیه باید لایه های مختلف بالادستی و پایین دستی لحاظ شوند.

دکتر قدیمی همچنین دوری کردن از جو شعارگونه در بیانیه را لازم دانست و افزود: مقدمه این بیانیه بسیار شعاری نوشته شده است در حالیکه بیشتر باید بر روی داشته هایمان تاکید کنیم که در این صورت این بیانیه اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

دکتر رضا نقی زاده گفت: بعد از تنظیم و انتشار این بیانیه و سند باید یک ره نگاشت هم تهیه شود. وی افزود: با ارسال این بیانیه به دانشگاه ها مطمعنا نظرات خوبی دریافت می کنیم که میتوانیم از آنها نیز استفاده کنیم.

دکتر رسایی با اشاره به کنگره آموزش عالی که سال آینده برگزار می شود گفت: پیشنهاد میکنم هماهنگی های لازم صورت گیرد تا در آن کنگره این بیانیه را ارائه کنیم و به استحضار معاونین پژوهشی برسانیم.

دکتر احمدی در پایان ضمن جمع بندی موارد مطرح شده در جلسه گفت: با نهایی شدن این بیانیه تا هفته آینده باید آن را برای دانشگاه ها ارسال کنیم و جهت ارائه در کنگره آموزش عالی نیز آن را آماده کنیم. وی افزود: باید کار تدوین سند دوم را نیز آغاز کنیم.