نشست نقد و بررسی کتاب "نگاه انتقادی به دانشگاه هاروارد"، به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و انجمن ترویج علم ایران، روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مرکز برگزار می شود. در این نشست، دکتر مرتضی مردیها، مترجم کتاب، دکتر مصطفی مهرآئین، عضو هیأت علمی گروه پژوهشی علم و جامعه مرکز و  دکتر منصور وصالی، استادیار گروه فيزيک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حضور خواهند داشت. 

شایان ذکر است، حضور در این نشست برای عموم آزاد است.