به استحضار می‌رساند روز شنبه مورخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷، دفاع از رساله دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در رشته آینده پژوهی، مرتضی بیرنگ، ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۳۰، با حضور اعضای هیأت داوران داخلی، دکتر رضا نقی زاده و دکتر امیر هوشنگ حیدری و هیات داوران خارجی، دکترخرازی و دکتر خزایی، استاد مشاور، دکتر اکرمی فر و دکتر امیر ناظمی، استاد راهنما، دکترحبیب اله طباطبائیان، در محل سالن جلسات مرکز برگزار خواهد شد. عنوان رساله وی «سناریو نگاری آینده علوم و فناوریهای شناختی در ایران» است.