اولین جلسه هیأت تحریریه نشریه رهیافت در سال ۱۳۹۷، روز یکشنبه ۲۴ تیرماه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. در این نشست دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز، به عنوان مدیرمسئول مجله و دکتر اکرم قدیمی، دکتر هادی خانیکی، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر فریده عصاره، دکتر محمدرضا حسینی بهشتی و دکتر صالحی عمران به عنوان اعضای هیأت تحریریه حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، دکتر احمدی، ضمن خیر مقدم به حضار گفت: شروع نشست را با یادی از دکتر قانعی‌راد، سردبیر مجله، و ذکر صلوات و فاتحه آغاز می‌کنیم.

وی با اشاره به مجلات مرکز توضیح داد: مجله سیاست علم و فناوری به عنوان یک مجله علمی و پژوهشی، از جایگاه خوبی برخوردار است. مجله رهیافت نیز از مجلات قدیمی است که مسئولیت آن از دهه ۱۳۸۰ به مرکز واگذار شده و به عنوان مجله علمی-ترویجی در زمینه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری شناخته می‌شود. با تلاش‌های صورت گرفته توسط همکاران، بخصوص مرحوم دکتر قانعی‌راد، انتظار می‌رود که مجله رهیافت بتواند قسمتی از خلا موجود در سطح جامعه را که در ارتباط میان مجموعه علمی کشور و مخاطبان (عام و خاص) وجود دارد، پر کند.

در ادامه دکتر قدیمی با بیان اینکه رویکرد مجله از زمانی که به مرکز واگذار شده به سمت حوزه فناوری و نوآوری تغییر کرده است افزود: در سه سال اخیر (از شماره ۵۵ تا ۶۹ مجله) زحمت سردبیری این مجله بر دوش مرحوم دکتر قانعی‌راد بود و انتخاب اعضای هیأت تحریریه کنونی نیز با نظر ایشان صورت گرفت.

دکتر قدیمی تصریح کرد: مجله رهیافت با توجه به قدمتی که دارد در پایگاه‌های مختلفی ثبت شده و در وبسایت مرکز دارای صفحه جداگانه است که در آنجا  کلیه مقالات مجله قابل دسترس می‌باشد.

وی تقویت و ایجاد هماهنگی لازم در حوزه علم، فناوری و نوآوری، طرح مسائل و مطالعه فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه سیاست‌گذاری علم و پژوهش و انتشار مطالب علمی و فراهم آوردن زمینه آشنایی جامعه با دستاوردهای علمی جدید را از اهداف کلی این مجله عنوان کرد و گفت: محتوای مجله مربوط به تمام علوم است.

دکتر قدیمی برای ارتباط بیشتر با مخاطب عام پیشنهاد داد: علاوه بر مقالات، می‌توان اخبار علمی روز، مصاحبه در حوزه‌های مرتبط، معرفی و نقد کتاب، معرفی مراکز پژوهشی و گزارش جلسات و میزگردهای مرتبط با حوزه سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری را  نیز در رهیافت انعکاس داد. همچنین ارائه گزارش‌های سیاستی در مجله برای سیاست‌گذاران، به عنوان مخاطبان خاص می‌تواند مفید باشد.

دکتر احمدی نیز ایجاد تغییرات در نحوه انجام کار، مانند وجود ویژه‌نامه‌ها و یا پیوست‌های دیگر را در جهت تداوم مجله و داشتن مخاطبان قوی و پایدار لازم دانست.

در ادامه نشست دکتر فراستخواه، ضمن مؤثر خواندن پیشنهادات دکتر قدیمی، اظهار کرد: مواردی که ایشان برشمردند را می‌توان در نسخه دیگری از مجله مانند مجموعه‌های الکترونیکی منتشر کرد. بهتر است سطح مجله رهیافت به حد یک خبرنامه نزول نکند و در این جهت مقالات اصیل که بر اساس اصول علمی نگارش شده‌اند و شامل مقالات سیاستی نیز می‌توانند باشند را در نسخه اصلی مجله و با نام رهیافت منتشر کنیم.

وی تأکید کرد: اجازه دهیم آن تصویر اجتماعی-ساخته شده رهیافت، که به سادگی به­‌دست نیامده، حفظ شود.

سپس دکتر خانیکی به بیان تجربیات سردبیری خود در دو نشریه علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات پرداخت و گفت: برای ورودی‌های رهیافت باید سراغ کسانی رفت که اهل تفکر در حوزه سیاست­‌های علمی باشند. انجمن ترویج علم نیز در این میان می‌تواند نقش واسطه را ایفا کند. از طرف دیگر، اینکه مجلات علمی-پژوهشی ما سفارش ندارند باعث انفعال آنها شده؛ مهم است که این‌گونه مجلات سفارش و پذیرش داشته باشند.

وی افزود: اضافه کردن ترجمه مقالات در کنار مقالات تألیفی به مجلات علمی-ترویجی می‌تواند تحول مثبتی در روند نشریه ایجاد کند. همچنین انعکاس برگزاری میزگردها در نشریات به عنوان سکویی برای طرح مسئله، نقد و گزارشگری علمی، با در نظر داشتن شأن مجله، سبب ارتقاء سطح مجله خواهد شد.

همچنین دکتر عصاره برگزاری میزگردها در جهت ارائه راهکاری‌های بهتر و استفاده از همکاری‌های بین‌المللی با دادن سفارش مقاله را باعث برجسته‌ و مشخص‌تر شدن جایگاه رهیافت دانست.

دکتر بهشتی نیز انعکاس پژوهش‌هایی که در جهت آموزش صورت گرفته و ارزیابی دستاورد حاصل از سیاست‌گذاری‌ها را ضروری عنوان کرد.

دکتر مکنون در ادامه به بررسی الزامات لازم در جهت ارتقا محتوا و فرم مجله پرداخت و گفت: به لحاظ محتوایی باید سیاست‌گذاری‌های تمام کسانی که در حوزه سیاست‌گذاری علمی و پژوهشی فعالیت می‌کنند، بررسی شود و مقالات مربوطه در قالب نقد، گزارش و یا تحلیل در مجله گنجانده شود. در رابطه با فرم مجله، بنده نیز با سفارشی بودن آن موافقم.

در ادامه دکتر صالحی عمران نیز بر ترویجی بودن مجله تأکید کرد و بیان داشت: راهنمای مقاله برای نویسندگان و ارزیابی جامعی از روند فعالیت مجله تهیه شود.

در جمع‌بندی انتهای جلسه، دکتر احمدی نشریه رهیافت را به عنوان مجله سیاست‌پژوهی در زمینه علم، فناوری و نوآوری اعلام کرد و وی نیز بر ترویجی بودن نشریه تأکید کرد.

همچنین شایان ذکر است به پیشنهاد دکتر احمدی، مدیرمسئول نشریه، اعضای هیئت تحریریه به اتفاق آرا با سردبیری دکتر اکرم قدیمی موافقت کردند. همچنین ساختار و سیاست جدید رهیافت مورد تصویب حاضران قرار گرفت.