روش­‌شناسی تدوین اسناد ملی فناوری‌­های راهبردی که توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تدوین شده و در شورای عالی عتف به تصویب رسیده است، پس از اجرا در بیش از ۵۰ سند نقشه راه فناوری ملی، به همت دکتر ناصر باقری­‌مقدم، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و همکارانش که روش­‌شناسی ابداعی فوق‌­الذکر را پیش از این تدوین کردند، در قالب کتاب روانه بازار شد.

محتوای این کتاب در قالب سه بخش، پیش روی کارشناسان علمی و دستگاه‌­های اجرایی قرار دارد.

بخش اول، با عنوان «نیازها و ضرورت‌­ها»، در بر گیرنده سه فصل است. فصل اول، به بررسی لزوم مداخله دولت در توسعه فناوری و ضرورت تدوین اسناد ملی توسعه فناوری­‌های راهبردی می‌­پردازد. در فصل دوم، نمونه‌­هایی از اسناد ملی توسعه علم و فناوری در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار می‌­گیرد، و در فصل سوم، ضمن آسیب‌شناسی اسناد ملی توسعه فناوری در ایران و جهان، به تشریح الزام‌­های محتوایی و فرآیندی و تبیین مفهوم روش­‌شناسی تدوین اسناد ملی فناوری­‌های راهبردی مبادرت شده است.

بخش دوم، با عنوان «چارچوب‌­ها و ابزارها»، در قالب ۷ فصل تدوین شده است. فصل اول، بر معرفی مؤلفه‌های اصلی، و ارائه نمایی کلی از روش‌شناسی پیشنهادی متمرکز است. هر یک از شش مؤلفه روش­‌شناسی پیشنهادی، شامل مبانی سند، هوشمندی فناوری، ارکان جهت‌­ساز، برنامه اقدام‌­ها و سیاست‌­ها، برنامه عملیاتی، و برنامه ارزیابی و به‌­روزرسانی، به ترتیب، عناوین شش فصل آتی این بخش را تشکیل می‌­دهند.

در نهایت، بخش سوم، با عنوان «مروری بر مفاهیم»، مفاهیم آینده­‌پژوهی، مدیریت فناوری، و مطالعات سیاست نوآوری را در سه فصل مجزا مورد بررسی قرار می­‌دهد. در فصل اول این بخش، یعنی «مروری مختصر بر مفاهیم آینده‌­پژوهی»، ضمن مروری بر پیشینه آینده­‌پژوهی، به بررسی مطالعات آینده­‌پژوهی در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده و سپس برخی از مهم­ترین روش­‌های آن، در قالب سه گروه پایش‌­های محیطی، رویکردهای برون­‌یابانه و رویکردهای خلاقانه معرفی می­‌شوند. در فصل دوم این بخش، ضمن معرفی راهبردهای بنگاهی و ملی فناوری، به مرور مدل­‌های مطرح در هر یک از این دو راهبرد، مدل­‌های مختلف ارائه شده در دو دسته بنگاهی و فرابنگاهی، ارزیابی توانمندی فناوری، و مدل­‌های اکتساب فناوری پرداخته می­‌شود و در آخر، در فصل سوم این بخش، مفاهیم گذارهای فناورانه، نظام­‌های نوآوری فناورانه، مدیریت گذار و مدیریت راهبردی گوشه­‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

علاقمندان به تهیه کتاب می توانند با شماره ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۱۰۳، ۳۳۳ و ۲۰۷ تماس حاصل نمایند.