آیین معارفه دکتر سید سروش قاضی نوری نائینی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و تکریم دکتر وحید احمدی، رئیس پیشین مرکز با حضور دکتر غلامحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر رضا نقی زاده و جمعی از مدیران، معاونین و اعضای هیئت علمی این مرکز چهارشنبه ۱ مرداد در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ابتدای این جلسه دکتر احمدی ضمن تشکر از کارکنان مرکز به دستاوردهای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در دوره ریاست خود پرداخت. وی همچنین پروژه های انجام شده و در دست اقدام مرکز را معرفی کرد و اظهار امیدواری کرد فعالیت های  مرکز با حضور دکتر قاضی نوری به نحو احسنت ادامه داشته باشد و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در جایگاه اصلی خود نقش آفرینی کند.

در ادامه دکتر سید سروش قاضی نوری، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز ضمن تشکر از دکتر احمدی گفت: مشابه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در بسیاری از کشورها وجود دارد و یکی از ارکان توسعه کشورهای توسعه یافته به شمار می آید و افزود: امیدوارم بتوانیم مسیر درست را ادامه دهیم و علم و فناوری را در خدمت توسعه کشور قرار دهیم و برای آینده گان تاثیرگذار باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: همزمان دو انتظار موازی از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وجود دارد. این مرکز هم باید بتواند مسائل امروز نظام علم و فناوری کشور جواب دهد و هم برای آینده برنامه ریزی کند و ما هر کدام از این دو مورد را از دست دهیم نمی توانیم مسئولیت خود را به خوبی انجام دهیم. برای محقق شدن این امر چند محور باید در اولویت باشد که مهمترین آن هوشمندی سیاستی است و باید بتوانیم هوشمندی لازم برای سیاستگذاران فراهم کنیم و این امر جز با استفاده به موقع سیاست ها توسط سیاستگذاران محقق نخواهد شد و برنامه های سیاستی باید درمتن جامعه انجام شود. دکتر قاضی نوری همچنین افزود: ارزیابی سیاست ها محور دیگری است که باید مورد نوجه قرار بگیرد و باید از تجربه ها یادگیری داشته باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه بیان کرد: در حوزه نیروی انسانی نیز باید محور نیروی انسانی باید هدف این باشد که محل رفت و آمد متخصصان این حوزه باشیم و همه متخصصان حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، مرکز تحقیقات را خانه خودشان بدانند.

دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ضمن تشکر از زحمات دکتر احمدی، از پیشینه حضور خود در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  گفت و در خصوص فعالیت ها و ماموریت های مرکز گفت: نمونه های خوب جهانی همچون مرکز