به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آیین تکریم جناب آقای دکتر وحید احمدی و معارفه جناب آقای دکتر سید سروش قاضی نوری نائینی رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، چهارشنبه ۱ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

علاقه مندان میتوانند به صورت مجازی از طریق آدرس  www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/meeting در این جلسه شرکت نمایند.