Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

ویدئو

شما اینجا هستید

مرکز تحقیقات سیاست‌علمی کشور

نشست تخصصی "یک سده پژوهش، فناوری و نوآوری در ایران"

هر تصمیم درست در مورد پژوهش، فناوری و نوآوری، نیازمند درک صحیحی از زمینه اجتماعی و در نتیجه تاریخ رویدادهایی است که در بستر آن، پژوهش و فناوری به نحو خاصی شکل گرفته است. مطلوب بودنِ تصمیماتِ آینده و توسعه مسئولانه پژوهش، فناوری و نوآوری نیز به شناخت و تحلیل درستی از آنچه که پیش از این رخ داده است، و استخراج و شناخت و تحلیل درست از تصمیماتی که پیش از این گرفته شده است، نیازمند است. با این حال شناخت و نگرشی که به تاریخ این چند سده وجود دارد آنقدر کم، منابع و فعالیت‌های پژوهشی انجام شده آنقدر محدود و تحلیل‌های انجام شده آنقدر مختصر است که چنین امکانی را غیرممکن می‌کند. در این نشست این پرسش مطرح شد که در مورد پژوهش و فناوری سده‌ای که گذشت، چه میزان می‌دانیم، چه باید بدانیم و چطور و با چه رویکردی باید بدانیم.
#جامعه-شناسی-حوزه-عمومی #قانعی-راد #محمدامین-قانعی-راد

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما