Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

گروه‌ پژوهشی

شما اینجا هستید

گروه پژوهشی: تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری

معرفی

گروه تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از گروه های راهبردی و از نظر تمرکز علمی در کشور کم نظیر می باشد. در سال های اخیر و با توسعه هر چه بیشتر زنجیره علم، فناوری و نوآوری در کشور، مقوله های تامین مالی و اقتصاد حاکم بر علم، فناوری و نوآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. به همین جهت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با توجه به نیاز کشور در سال ۱۳۹۹ اقدام به توسعه گروه پژوهشی مذکور نمود و گروه اقتصاد علم به گروه تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری تغییر نام داد. در همین راستا اهداف گروه با توجه به نیازهای حوزه آموزش عالی و اقتصاد دانش بنیان به روزرسانی شد. ترکیب اعضای هیات علمی در این گروه با تمرکز بر سه رسته علمی مدیریت و سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری، اقتصاد و مدیریت مالی می باشد. اهداف گروه نظریه پردازی، انجام پژوهش های نظری، کاربردی و توسعه ای، ارائه خدمات علمی و مشاوره های سیاستی با رویکردی کاربردی و مساله محور، ارتباط با جامعه و صنعت و ترویج دستاوردهای پژوهشی و سیاستی در زمینه های زیر می باشد:

 • تامین مالی و اقتصاد حوزه آموزش عالی و پژوهش (همچون نظام پژوهانه یا قراردادهای پژوهشی ارتباط با جامعه و صنعت، ازمایشگاه ها)
 • تامین مالی و اقتصاد حوزه فناوری و نوآوری (همچون سرمایه گذاری جسورانه، صندوق های پژوهش و فناوری، اقتصاد شرکت های دانش بنیان و فناور، مدل های اتصال مجموعه های دانش بنیان به جریان اصلی اقتصاد، اولویت گذاری فناوری ها از طریق رویکردهای اقتصادی با بهره گیری از نظریات کاربردی)
 • بودجه علم، فناوری و نوآوری
 • مدیریت مالی و اقتصاد اعضاء هیات علمی، کارکنان آموزش عالی، دانشجویان و دانش آموختگان
 • اقتصاد کلان آموزش عالی
 • شناسایی قابلیت ها و فرصت های اقتصادی جهت توسعه فناوری و نوآوری از طریق دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری و شرکت های دانش بنیان و فناور در کشور
 • تحلیل نهادی و ارزیابی سیاست ها و قوانین مرتبط با تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری
 • پاسخ به نیازها و مسائل نهادهای علم، فناوری و نوآوری در زمینه تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • naghizadeh@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری

شرح مختصر (معرفی)

کارنامه علمی

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ehkamizi24@yahoo.com
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • naghizadeh@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alizadeh@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • shahmoradi@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • مدیریت بازرگانی
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ شناسایی و رتبه بندی فناوری های تأثیر گذار بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران ۱۴۰۰ طرح پژوهشی ندارد
۲ ارائه سیاست های افزایش کارایی اقتصادی در نظام ملی نوآوری ایران (مطالعه تطبیقی با کشورهای چشم انداز و کشورهای منتخب) ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما