Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

گروه‌ پژوهشی

شما اینجا هستید

گروه پژوهشی: سیاست فناوری و نوآوری

مأموریت

مدیریت یکپارچه زنجیره علم و فناوری تا نوآوری و بازار شامل سیاست آموزش، سیاست علم، سیاست فناوری، سیاست نوآوری، سیاست صنعتی و سیاست بازرگانی می شود که مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در این زنجیره بخش سیاست علم را از طریق فعالیتهای گروه پژوهشی سیاست علوم و تحقیقات مرکز دنبال می کند و جهت انجام پژوهش های تخصصی در خصوص سیاست فناوری و نوآوری که در بندهای متعددی از قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، اساسنامه و برنامه ریزی استراتژیک مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اهمیت آن مورد تصریح قرار گرفته است و مرکز به عنوان اتاق فکر وزارت علوم نیازمند داشتن گروه پژوهشی سیاست فناوری و نوآوری است تا با انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط بتواند ماموریت های مقتضی را به انجام برساند.

اهداف بلند مدت

انجام پژوهش های اثربخش با هدف:

 • کشف زود هنگام سیگنال های ضعیف تغییر، شگفتی سازها و چالش های حوزه فناوری و نوآوری
 • ارایه توصیه ها، گزینه های سیاستی بدیل و فرمول بندی سیاست های جدید متناسب با چالش های حوزه فناوری و نوآوری
 • اجماع سازی، ایجاد آگاهی و فهم مشترک و یکپارچه کردن دیدگاه های بازیگران توانمند و جدید
 • هم زمان سازی و درگیر شدن با چرخه سیاست گذاری فناوری
 • توانایی در درک و شکل دهی آینده و افزایش سطح پذیرش و اعتبار تصمیمات حوزه سیاست گذاری با افزایش قابلیت سطح قانون مندی و رصد درونی موضوعات

اهداف کوتاه مدت

 • ارزیابی نقادانه نظام سیاست گذاری فناوری و نوآوری
 • شناسایی و اولویت بندی چالش های موجود کشور در حوزه سیاست فناوری و نوآوری
 • تعریف طرح های پژوهشی مساله محور در حوزه سیاست فناوری و نوآوری
 • مشارکت در تعریف و حل مسایل فوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی عتف با ارایه گزارش ها و تحلیل های سیاستی در قرابت با دستگاه سیاست گذار و ذینفعان
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kosari@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • آینده پژوهی

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • A.bagheri@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • heirani@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kosari@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • آینده پژوهی
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • bagheri@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • مدیریت تکنولوژی
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ ارایه الگوی حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران با تمرکز بر رفع تداخل وظایف ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۲ تحلیل کارکردها و وظایف وزارت عتف در ارتباط با موسسات آموزش عالی ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۳ تدوین سند راهبردی توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تبیین مبانی سند) ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما