جلسه هم اندیشی در خصوص سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با حضور نمایندگان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و جمعی از صاحبنظران و پژوهشگران فعال در زمینه تدوین برنامه‌های سیاستی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور، جلسه هم اندیشی در خصوص سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مورخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.
در این جلسه دکتر عادل آذر، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ضمن ارائه توضیحاتی در مورد نقش این موسسه در فرآیند تدوین سیاست‌های کلی و احکام برنامه هفتم توسعه به ضرورت همسوئی سیاست‌های کلی برنامه هفتم با برنامه‌های دولت سیزدهم اشاره کرد و این امر را دلیل ورود سازمان برنامه و بودجه و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در فراهم آوردن پیشنهاداتی در خصوص سیاست‌های کلی، جهت ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.
در  ادامه، دکتر دهنورد به معرفی چارچوب تدوین سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه هفتم و مرور این سیاست‌ها پرداخت و به اهمیت توجه به سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سند تحول دولت، سند آمایش و سیاست‌های کلی بخشی در این چارچوب پرداخت.
دکتر عادل آذر در مرحله اظهار نظر حاضرین در خصوص متدولوژی تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم ضمن تقدیر از تلاش‌های مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در زمینه تدوین احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه و انتشار پژوهش‌های انجام شده در این خصوص، در قالب کتاب «پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحلیل‌ها و پیشنهادها» از نیلوفر ردائی، مدیر طرح تدوین پیش‌نویس برنامه هفتم در حوزه پژوهش و فناوری به نمایندگی از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور دعوت کرد تا به مرور مسیر طی شده بپردازد.
ردائی، ضمن اشاره به ماموریت ابلاغی از سمت وزارت عتف، به مرور کوتاهی بر چارچوب تدوین احکام پیشنهادی و مهم‌ترین پژوهش‌های انجام شده پرداخت. وی محل ورود سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تعیین جهت‌گیری‌های کلی تدوین احکام در بخش‌های مختلف دانست.
در پایان مقرر شد از همفکری مدعوین در طی جلسات هفتگی تا نهایی‌سازی سیاست‌های کلی پیشنهادی و همچنین احکام برنامه هفتم توسعه بهره برده شود.