شبکه ملی سیاست‌پژوهی علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به منظور فراهم‌آوری زمینۀ همکاری‌های اثربخش، نشستی را با موضوع «دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری» با حضور دکتر باقری، مدیر محترم شبکۀ سیاست‌پژوهی علم، فناوری و نوآوری مرکز، دکتر موسوی، مدیر محترم گروه پژوهشی سیاست علوم و تحقیقات، دکتر صنیع اجلال، و دکتر صباغ پور، از اعضاء هیأت علمی این گروه، و مهندس استیری، مدیر کل محترم دفتر توسعه کسب و کار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جهموری، در روز یکشنبه ۲۸ آذرماه، برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، پس از آغاز جلسه با بیان توضیحات دکتر باقری در مورد کلیت جلسه، و توضیحات دکتر موسوی در مورد وجود پایۀ دانشی قوی در حوزۀ دیپلماسی علم و فناوری در مرکز، دکتر صنیع اجلال به ارائه‌ای از این موضوع و چیستی آن، و معرفی مدل حکمرانی مبتنی بر دیپلماسی علم و فناوری به عنوان مدلی کمک‌کننده جهت نظام‌مند کردن فضای موجود، و اهداف و اولویت‌ها، و فرآیندهای آن، و فعالیت‌های انجام شده در این رابطه در مرکز پرداخت و همچنین پیشنهاد ایجاد سامانۀ داشبورد مدیریتی برای رصد و ارزیابی مستمر، و طراحی مدل اجرای دیپلماسی علم و فناوری در حوزۀ تعاملات دوجانبه را مطرح کرد.

دکتر صباغ‌پور نیز با تأکید بر نقش مرکز به عنوان کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی و اهمیت تلاش برای حذف گسست بخش‌های علمی و دستگاه‌های اجرایی، ایجاد کمپینی برای افزایش تعاملات و تبادلات علمی و فناورانه، برگزاری جلسات، فراهم کردن زمینۀ بیان تجربیات موفق و ناموفق دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف و سایر بازیگران و همراه کردن نهادهای بین‌المللی را پیشنهاد داد.

در ادامه، مهندس استیری، ضمن بیان دغدغه‌های موجود در حوزۀ دیپلماسی علم و فناوری کشور، و ارائه توضیحاتی در مورد سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سندی محوری، پیشنهاد برگزاری جلسات بیشتری با مرکز در خصوص هم‌اندیشی پیرامون چگونگی پیشبرد همکاری‌های دوجانبۀ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و همچنین انجام مکاتبات دوطرفه جهت احصاء سبدی از پروژه‌های مشترک را مطرح کرد.

در پایان، دکتر باقری، ضمن جمع‌بندی مباحث و موضوعات مطروحه و نتایج حاصله از نشست، و همچنین اعلام میزبانی و اطلاع‌رسانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای نشست­های دوجانبۀ آتی، پیشنهاد نشستی مشترک با حضور ریاست محترم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و ریاست محترم مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سالن ihit (خانۀ نوآوری و فناوری ایران) در محل نمایشگاه بین‌المللی (شوروم دائمی محصولات دانش‌بنیان) و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مرکز دانش‌بنیان را مطرح کرد.