به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، شبکه ملی سیاست‌پژوهی علم، فناوری و نوآوری، با همکاری گروه تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری، به منظور فراهم‌آوری زمینۀ همکاری‌های اثربخش، نشستی را با موضوع «تأمین مالی زنجیره‌های تولید» با حضور جناب آقای دکتر حمید آذرمند، مدیر اداره تأمین مالی زنجیرۀ تولید بانک مرکزی سه‌شنبه ۱۶ آذر  برگزار کرد. در ابتدای این جلسه، دکتر پریسا علیزاده، مدیر گروه تأمین مالی مرکز، ضمن معرفی اعضاء هیأت علمی گروه و توانمندی‌های آن‌ها پرداخت.

دکتر آذرمند نیز ضمن اشاره به همسویی فعالیت‌های گروه تأمین مالی مرکز و موضوعات مهم مطرح در حوزۀ تأمین مالی زنیجره‌های تولید، با اشاره به خلأ وجود فین‌تک‌ها و بانک‌هایی که به طور تخصصی به حمایت از فعالیت‌های فناورانه بپردازند، بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ تأمین مالی و همچنین اهمیت تأمین مالی این شرکت‌ها، و همچنین تشکیل زنجیره‌های تأمین یکپارچه و تأمین مالی آن‌ها و حضور استارتاپ‌ها برای شکل‌گیری نظام تأمین مالی تأکید کرد.

در ادامه، دکتر باقری، مدیر شبکۀ ملی سیاست‌پژوهی علم، فناوری و نوآوری، ضمن تبیین اهمیت مبحث تأمین مالی لجستیک و زنجیرۀ تأمین تولید، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک با ادارۀ تأمین مالی بانک مرکزی برای تعریف پروژه‌های تحقیقاتی و استفاده از توانمندی‌های گروه تأمین مالی مرکز و همچنین توانمندی‌های بیرونی موجود در شبکۀ علم و فناوری کشور، و همچنین امکان همکاری چهارجانبۀ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و ... را مطرح کرد.