به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی حکمرانی پژوهش: ماهیت، گستره و ابزار برگزار میشود:

با ارائه: 
جناب آقای مجتبی جوادی
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

با نقد و بررسی:

دکتر سید سپهر قاضی نوری
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
معاون سابق سیاستگذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

دکتر سید مجتبی امامی
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

زمان: شنبه ۲۷ آذر | مصادف با روز وحدت حوزه و دانشگاه

 مکان: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس | سالن جلسات

 لینک ورود به جلسه:   https://vc.isu.ac.ir/ch/hokmrani