به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر سحر کوثری، عضو هیئت علمی این مرکز به عنوان سرپرست جدید معاونت پژوهش و فناوری معرفی شد.
دکتر سید سروش قاضی نوری، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در جلسه ای که روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه با حضور اعضاء هیات علمی مرکز برگزار شد، ضمن تشکر از زحمات دکتر پریسا علیزاده سرپرست سابق معاونت پژوهش و فناوری و تقدیر از تلاش های مدیران پیشین مرکز اظهار امیدواری کرد دکتر کوثری نیز با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود در مسیر پیشرفت فعالیت های مرکز گام بردارند.  
گفتنی است اعضاء هیئت علمی مرکز در این جلسه گپ و گفت صمیمانه ای با دکتر سید سروش قاضی نوری داشتند.