بدین‌وسیله از کلیه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دعوت می‌شود به‌منظور انجام مصاحبه بر اساس جدول زمان‌بندی پیوست به آدرس تهران- خیابان ملاصدرا- خیابان شیراز جنوبی- خیابان دکتر محمدامین قانعی راد (سهیل سابق)-پلاک ۹- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور- طبقه اول – واحد امور اداری و منابع انسانی مرکز  مراجعه فرمایند.