به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست آنلاین کاربست علم و فناوری در آینده‌ی مراقبت های سالمندان‌ از سلسله نشست های آنلاین گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دوشنبه ۲۸ تیرماه ساعت ۱۳ با سخنرانی دکتر سلیمه گوهری نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو کارگروه آینده نگری، نظریه پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر امیرهوشنگ حیدری، مدیر گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مقدمه ای گفت: آینده پژوهی ماهیتی فرارشته ای دارد و باید بتوانیم با کمک رویکرد و ابزارهای آینده پژوهی نگاهی جامع و یکپارچه در راستای حل مسائل جامعه ایجاد کنیم. وی ضمن تاکید بر اهمیت پرداختن به مشکلان سالمندان در آینده گفت: باید برنامه ای داشته باشیم تا بتوانیم از این گروه خاص پشتیبانی کنیم و علم و فناوری میتواند در این زمینه ما را یاری کند.
در ادامه دکتر  سلیمه گوهری نژاد به سخنرانی پرداخت و در مقدمه سرعت پیر شدن کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی قرار دادند. ایشان همچنین تاکید کردند باید بتوانیم علاوه بر افزایش عمر، افزایش سلامت را هم در نظر داشته باشیم.
دکتر گوهری نژاد علل اصلی مرگ و میر در سالمندان را مورد بررسی قرار داد و گفت  طبق يافته‌هاي تحقیق وی، بالاترین دلیل مرگ و میر سالمندان بیماری های غیر واگیر همچون دیابت است. وی همچنین افزود: هر چه بر تعداد افراد سالمند در جامعه اضافه شود بار بیشتری ایجاد خواهد شد.
دکتر گوهری نژاد  به این مقوله در اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز و بعد بین المللی آن نیز اشاره کرد. 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شناسایی آینده های بدیل مراقبت سالمندی با به کارگیری رویکرد سناریو را هدف اصلی  پژوهش خود خواند و افزود: شناسایی سیاست های مرتبط با مراقبت های سالمندی در ایران، شناسایی برنامه های مراقبت سالمندی در کشورهای توسعه یافته ی منتخب، شناسایی چالش های وضعیت فعلی ارائه مراقبت های سالمندی در ایران، شناسایی عدم قطعیت های کلیدی مرتبط با مراقبت های سالمندی و تدوین سناریو های آینده ی مراقبت های سالمندی ایران از جمله اهداف ویژه این پژوهش است.
در ادامه وی به مطالعه تطبیقی کشور با کشورهای توسعه یافته پرداخت و با بررسی وضعیت موجود چالش های موجود در سطح های سیاست گذاری، منابع و زیرساخت، خدمات سلامت محور، یکپارچگی و امکان دسترسی را مطرح کرد.
در پایان نیز ضمن جمع بندی موارد مطرح شده تاکید کرد سالمندی فرایندی طبیعی و اجتناب ناپذیر است اما میتوان از طریق مداخلات آگاهانه تا حد ممکن آن را به تاخیر انداخت.
وی همچنین گفت: یافته ها نشان می دهد نظام فعلی در مراقبت های سالمندی پاسخگوی نیازهای سالمندان نیست و نیاز به یک بازطراحی و باز ساماندهی با در نظر گرفتن تمام مولفه ها و ابعاد تاثیر گذار داریم. از این رو باید کلان روندهای حوزه علم و فناوری و نیز تغییرات پارادایمی دانش پزشکی را رصد کرده و با تدوین راهبردهای کنش پذیر، بنیان افکن و مرزشکن با پذیرش انقلاب دیجیتالی، مسیر تبدیل شدن نظام سلامت از بیمار محوری به تندرستی محوری را مهیا ساخت.
در پایان نیز حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.