به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،این مرکز با همکاری دبیرخانه حمایت از کرسی ­های نظریه ­پردازی نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تشکیل کرسی نظریه ­پردازی، نقد و مناظره نموده است. در این راستا، اولین جلسۀ این کرسی، با ارائۀ طرح­نامه ­ای تحت عنوان «آینده­ نگاری انتقادی گذار» توسط دکتر طاهره میرعمادی، عضو هیأت علمی سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران، در روز یکشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دکتر پریسا علیزاده، سرپرست معاونت پژوهش و فناوری مرکز، و دبیر کمیتۀ دستگاهی کرسی نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به عنوان دبیر این نشست، به اهمیت مبحث گذار در دنیای امروز، و به ویژه برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اشاره کرد.

در ادامه دکتر طاهره میرعمادی، به بیان مفهوم گذار و ادبیات مرتبط با آن، ارتباط این مفهوم با بافتار هر کشور و منطقه، انواع آن، ارتباط مبحث قفل­شدگی فناورانه، ساختاری و فرهنگی با این حوزه و ... پرداخت. در ادامه، دکتر فرشاد مؤمنی، عضوهیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر عباس منوچهری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، و دکتر حبیب ­الله طباطبائیان، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به عنوان ناقدین جلسه، نقدها، نظرها و پیشنهادات خود را در مورد موضوعات مطرح شده مطرح کردند.

دکتر آرش موسوی و دکتر کیوان الستی، از اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، و همچنین اعضاء کمیته دستگاهی کرسی نظریه ­پردازی، نقد و مناظره این مرکز نیز نظرات خود را درخصوص مباحث مطرح شده به اشتراک گذاشتند. سپس دکتر طاهره میرعمادی پاسخ­ های خود به نقدها و نظرات مطرح شده را بیان کرد. این جلسه، در انتها، با جمع ­بندی نظرات، نقدها و پیشنهادات مطرح شده به پایان رسید.

علاقه مندانی که موفق به شرکت در این نشست مجازی نشدند میتوانند فیلم کامل آن را در کانال آپارات مرکز مشاهده کنند.