به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست رونمایی و نقد کتاب علم، جامعه، توسعه، مقالاتی در باب ترویج علم در حیطه عمومی به همت گروه مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری مرکز به صورت مجازی برگزار میشود.

این نشست با حضور دکتر علی پایا، استاد کالج اسلامی لندن، وابسته به دانشگاه میدلسکس و عضو وابسته مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر حسین میرزایی دانشیار دانشگاه تهران و رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دکتر مژگان خوشنام عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دوشنبه ۱۱ اسفندماه ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

علاقه مندان میتوانند از طریق لینک زیر در این نشست شرکت نمایند:

 www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/naghde-ketab