به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، میزگرد ارزش ها و سیاست های کلان حاکم بر دانشگاه های آینده از سلسله نشست های آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۹ ساعت ۹:۳۰ به صورت مجازی برگزار میشود.

در این نشست دکتر خسرو پیری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر یعقوب مهارتی، مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر رضا نقی زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر مژگان سمندر علی اشتهاردی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به سخنرانی خواهند پرداخت.

**علاقه مندان از میتوانند از طریق لینک زیر در جلسه شرکت نمایند:

https://www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/mizgerd