Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

مقدمه‌اي بر ظرفيت جذب دانش و فناوري: كليد مغفول توسعه

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
حمید کاظمی؛ شهره نصری؛ آیدا مهاجری
ناشر: 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سال انتشار: 
۱۳۹۶
شابک: 
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۴۱-۸۵-۹
تعداد صفحات: 
۲۲۴صفحه
قیمت: 
۲۱۰۰۰تومان

پرداختن به موضوع ظرفيت جذب از جمله عواملي است كه در شرايط رقابتي امروز، جايگاه ويژه‌اي دارد. از اين رو تلاش شده است تا در اين كتاب، به بررسي اهم مفاهيم و موضوعات مرتبط با اين حوزه پرداخته شود. مطالب اين كتاب در قالب ۷ فصل تدوين شده است.

در فصل اول، جهت روشن شدن اهميت ظرفيت جذب، به معرفي پارادايم‌هاي اقتصادي و سير تطور آن‌ها تا رسيدن به پارادايم اقتصاد يادگيري به عنوان پارادايمي نوين و تحول‌آفرين در جهان اقتصادي امروز پرداخته مي‌شود؛ چراكه ظرفيت جذب، مقوله‌اي است كه نقش آن در پديد آمدن اين پاردايم نوين كه خود تحولات گسترده‌اي را در چگونگي پيشرفت فناورانۀ ملل و در پي آن، رشد اقتصادي كشورها و به نوعي جهاني شدن به همراه داشته است، مورد توجه بسيار قرار گرفته است.

 با توجه به اين كه در بستر اقتصاد يادگيري، پيشرفت فناورانه جهت رشد و توسعۀ اقتصادي ملل و به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه، ضرورتي انكارناپذير دارد و نيز با در نظر داشتن نقش ظرفيت جذب در اين ميان، به عنوان يك عنصر تسهيل‌گر، در فصل دوم تلاش شده است كه در چارچوبي روشن، سيري منطقي از چگونگي پيمودن مسير پيشرفت ارائه شود. با اين رويكرد، در ابتدا پس از معرفي شركت‌ها و كشورهاي ديرآمده، ضمن تعريف مفهوم انتقال فناوري و كانال‌هاي آن به عنوان مسيري براي انتقال دانش و فناوري، موضوع يادگيري فناورانه و مدل‌هاي آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و سپس به توضيح مفاهيم همپايي و سرريز فناورانه پرداخته مي‌شود.

در فصل سوم، ضمن معرفي مفهوم ظرفيت جذب، تعريف و خاستگاه آن، به بيان توضيحاتي در مورد مؤلفه‌هاي بالقوه و بالفعل آن و فرآيند ظرفيت جذب پرداخته مي‌شود. سپس عوامل مؤثر بر ظرفيت جذب مورد بررسي قرار مي‌گيرند و در ادامه ضمن اشاره به مفهوم ظرفيت حفاظتي، ارتباط اين حوزه با مفهوم و مديريت آن و بازبودن سازماني بيان مي‌شود.

از آنجاييكه مفهوم ظرفيت جذب از دل مفاهيم مرتبطي همچون يادگيري سازماني، نوآوري، توانمندي هاي پويا، ديدگاه دانش‌بنيان و... نشأت گرفته است، در فصل چهارم تلاش شده است توضيحاتي دربارۀريشه‌هاي نظري اين مفهوم ارائه گردد.

در فصل پنجم ، سطوح مختلف ظرفيت جذب از جمله ظرفيت جذب فردي، سازماني، مناطق صنعتي، واحد كسب و كار، خوشه، گروه زوجي و ملي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به دليل اهميت ظرفيت جذب ملي در فصلي جداگانه به تشريح آن پرداخته مي‌شود. همچنين به دليل اهميت انتقال دانش در هر يك از سطوح مطرح شده، مشكلات، موانع و اهم مقولات مرتبط با انتقال دانش تحت عنوان «چسبندگي دانش» مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در فصل ششم، ظرفيت جذب در سطح ملي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، كه به دليل ارتباط تنگاتنگ اين مفهوم با مفهوم «نظام ملي نوآوري» در بخشي مجزا به توضيحي مختصر از «نظام ملي نوآوري» پرداخته مي‌شود و در ادامه به تشريح و موشكافي ظرفيت جذب در سطح ملي ، رابطه آن با رشد اشتغال و توسعه اقتصادي كشورها پرداخته مي‌شود.

با توجه به اين كه ظرفيت جذب و آگاهي از ميزان آن در سازمان‌ها و همچنين در سطوح كلان تري مثل منطقه و كشور از اهميت بسزايي برخوردار است، ارزيابي و اندازه‌گيري آن، عاملي مهم در راستاي بهبود ظرفيت جذب به شمار مي‌رود، از اين رو در فصل ششم، مدل ها، ابعاد و شاخص‌هاي ظرفيت جذب در دو سطح ملي و بنگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

بر اين اساس، شمايي كلي از ساختار كلي و ارتباط مفاهيم كليدي مورد توجه در اين كتاب، كه در قالب هفت فصل ارائه شده را نشان مي‌دهد. 

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت این کتاب می‌توانند با مرکز نشر چاپار شماره تلفن ۸۸۸۹۹۶۸۰ تماس حاصل نمایند.

تصویر جلد: 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما